Oznam – zneužitie mena FNsP F.D.R.

Domov / Uncategorized @sk / Oznam – zneužitie mena FNsP F.D.R.

Oznam – zneužitie mena FNsP F.D.R.

Vážení pacienti,
v nedávnej dobe sme boli pacientom upozornení, že došlo k zneužitiu jeho dôvery zo strany neznámej osoby, ktorá sa predstavila ako lekár pracujúci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta a pod prísľubom vybavenia MR vyšetrenia vyinkasovala od neho sumu 25,- € za „vybavenie žiadanky na vyšetrenie“.
Upozorňujeme preto všetkých pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, aby boli obozretní a neposkytovali finančnú úhradu za prísľub sprostredkovania vyšetrenia neznámym osobám. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou a všetky poplatky, ktoré vyberá za výkony čiastočne hradené alebo nehradené z verejného zdravotného poistenia sú uverejnené na našej webovej stránke FNsP FDR → Nemocnica → Povinne zverejňované informácie → Cenník a zoznam výkonov. Za tieto výkony pacient platí poplatok vždy na základe uzatvorenej zmluvy, resp. príjmového dokladu vystaveného ošetrujúcim lekárom, priamo do pokladne Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta alebo na účet nemocnice.
Pokiaľ by ste sa stretli s podobným konaním, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta sa od uvedeného konania dištancuje a nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť za prípadnú finančnú ujmu pacienta.

image_pdfimage_print