Oznam: Rekonštrukcia premostení pod lôžkovou časťou

Oznam: Rekonštrukcia premostení pod lôžkovou časťou

Vážení pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

V termíne od 14. 09. 2019 do 31. 01. 2020 bude realizovaná prvá etapa rekonštrukcie premostení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – Blok B.

Z tohto dôvodu dôjde k nasledovným dočasným obmedzeniam:
1. vstup do návštevnej haly pod lôžkovou časťou na úrovni 0. podlažia bude uzatvorený, teda vstup do lôžkovej časti – budovy blokov B1 a B2 bude možný len z areálu na úrovni -1 podlažia. Zamestnanci a návštevníci nemocnice sa tam dostanú cez schodisko pri poliklinike, prípadne schodiskom za objektom MEDIKLINIK (bývalá transfúzna stanica).
2. z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku bude na nevyhnutnú dobu počas realizácie rekonštrukcie operatívne regulovaná doprava na vnútroareálovej komunikácii.
3. dočasné obmedzenie parkovacích miest zamestnancov.

Všetky obmedzenia (uzávery premostenia, uzatvorené parkovacie mieste) a náhradné trasy/náhradné parkovacie miesta budú zreteľne vyznačené a súčasne koordinované zamestnancami vnútronemocničnej ochrany.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dôsledné rešpektovanie obmedzení, využívanie vyznačených náhradných trás ako aj dodržiavanie pokynov zodpovedných zamestnancov.

Ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté komplikácie a ďakujeme za Vaše porozumenie a ústretovosť. Veríme, že výsledok bude stáť za to.

image_pdfimage_print