1

Oznam pre pacientov s nedoplatkom na verejnom zdravotnom poistení

Pacienti, ktorí sú vedení príslušnou zdravotnou poisťovňou v zozname dlžníkov majú v zmysle platnej legislatívy majú právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti viac info…