Oznam pacientom k voľbám

Oznam pacientom k voľbám

Hospitalizovaní pacienti, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu zúčastniť volieb osobne vo volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie prostredníctvom prenosnej schránky. O takúto možnosť voliť však môžu požiadať iba pacienti, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode volebného okrsku. V takomto prípade vyšle okrsková volebná komisia dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, volebnými lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovanie žiadostí o voľbu do prenosnej schránky môžu pacienti na  telefónnom čísle: 048/4330720, alebo 048/4330726 v čase:

  • štvrtok 27.10.2022 od 7.30 hod.  – 15.00 hod.
  • piatok 28.10.2022  do 12.00 hod.

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko voliča
  • trvalý pobyt voliča
  • dôvod hlasovania do prenosnej urny

 

Pacienti hospitalizovaní vo FNsP FDR, Námestie Ludvika Svobodu 1:

O voľbu prostredníctvom prenosnej schránky môže požiadať iba volič (pacient), ktorý má trvalý pobyt vo volebnom okrsku č. 1 na uliciach:

Astrová, Azalková, Gerberová ulica, Kláry Jarunkovej, Ladislava Hudeca, Muškátová ulica,  Na Graniari, Nad plážou, Námestie Ludvika Svobodu,  Školská, Tajovského,  Tibora Andrašovana, Zvončeková ulica.

Pacient, ktorý nestihol nahlásiť žiadosť o voľbu do prenosnej schránky môže počas volieb kontaktovať poverené osoby volebnej miestnosti – okrsok č. 1, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10.

Pacienti hospitalizovaní vo FNsP FDR, Cesta k nemocnici 1:

O voľbu prostredníctvom prenosnej schránky môže požiadať iba volič (pacient), ktorý má trvalý pobyt vo volebnom okrsku č. 7 na uliciach:

Cesta k nemocnici, Československej armády,  Petelenova, Mesto Banská Bystrica (volič s trvalým pobytom mesto).

Pacient, ktorý nestihol nahlásiť žiadosť o voľbu do prenosnej schránky môže počas volieb kontaktovať poverené osoby vo volebnej miestnosti – okrsok č. 7, Základná škola Trieda SNP 20.

image_pdfimage_print