O združení

Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je novozaložené občianske združenie, ktorého poslaním je pomáhať pri zlepšovaní kvality života vážne chorých pacientov počas hospitalizácie a zvyšovať úroveň vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov  Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Budeme Vám vďační za akúkoľvek podporu. 
Ak by ste nás podporili finančne, naše číslo účtu je: 
Tatra banka, a.s.:  2924884239/1100

Členovia:

Predseda:
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.


Výkonná rada:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Mgr. Dana Kolesárová

Dozorná rada:
JUDr. Ján Rakyta 
PhDr. Monika Trnovcová
MUDr. Ján Šulaj
 


Vytlačiť