FNsP F.D.Roosevelta v B.Bystrici
Podporte činnosť nášho združenia:
číslo účtu: Tatra banka, a.s.:  IBAN: SK67 1100 0000 0029 2488 4239

V mene našich pacientov Vám ďakujeme

Formulár na poukázanie 2% z dane – zamestnanec

Formulár na poukázanie 2% z dane – fyzická osoba

Formulár na poukázanie 2% z dane – právnická osoba