Otvorili sme najmodernejšie školiace stredisko

Otvorili sme najmodernejšie školiace stredisko

Chceme, aby našich pacientov liečili najkvalifikovanejší odborníci. Tých však nevychováva len prax pri lôžku pacienta, zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho profesionálneho života.
5. septembra 2019 sme slávnostne otvorili nové moderné ŠKOLIACE STREDISKO. Je to tak prvé novovybudované stredisko svojho druhu v rámci štátnych nemocníc. Ide o kľúčovú investíciu do vzdelávania všetkých zamestnancov.

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou, ktorá umožní živé prenosy z operačnej sály nielen v našej nemocnici, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet. Účastníci workshopov, seminárov alebo kongresov môžu  operatérovi klásť otázky a komunikovať s ním. Dvanásť nezávislých wifi sietí ponúka široký priestor pripojenia a prepojenia prednáškových sál ako napríklad spúšťať prezentáciu na interaktívnej tabuli priamo z mobilu, alebo sledovať rovnakú prezentáciu vo všetkých prednáškových sálach. V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov. Napríklad na seminári zameranom na chirurgickú liečbu ochorení močového mechúra, si lekár hneď natrénuje aj základnú manipuláciu s laparoskopickými nástrojmi.

Moderné priestory môžu na vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych kategórií za poplatok využívať aj iné subjekty.

Stavebné úpravy, vybavenie a technológie si vyžiadali investíciu 360 000 EUR, ktoré nemocnica hradila z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Čo ešte školiace stredisko ponúka:

 • 5 multifunkčných klimatizovaných prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest
 • Sály sú vybavené interaktívnymi tabuľami :
  • livestream do prednáškovej sály z akéhokoľvek miesta, kde je dostupný internet nielen z operačnej sály
  • zrkadlenie 4 mobilných zariadení naraz
  • kreslenie do živého obrazu alebo na nekonečný papier
 • Multifunkčná wifi sieť, umožňujúca 12 nezávislých wifi sietí
 • Multifunkčné prepojenie prednáškových sál s možnosťou sledovania rovnakej prezentácie na všetkých obrazovkách
 • Ozvučenie a ovládanie intenzity osvetlenia
image_pdfimage_print