Otvorenie nového CT pracoviska

Domov / Nezaradené / Otvorenie nového CT pracoviska
Otvorenie nového CT pracoviska

Otvorenie nového CT pracoviska

Oddelenie rádiológie FNsP F.D.Roosevelta za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a ďalších pozvaných hostí uviedlo do prevádzky nový CT prístroj – 64 radový multidetektorový LightSpeed VCT.

Prístroj umožňuje vyšetriť pacientov neinvazívnym spôsobom a následne zobraziť chorobné zmeny v organizme. Vďaka tomu je pacient mnohokrát ušetrený invazívnemu, operačnému zákroku. Počítačové programy umožňujú vytvoriť trojdimenzionálne rekonštrukcie, analyzovať zmeny šírky ciev a s nimi spojené riziko poškodenia orgánu. Prístroj podrobne vyšetruje cievne štruktúry mozgu, orgánov hrudníka a brucha, cievy dolných končatín.

slavnostne
nove_ct1

Počítačový program umožňuje jednoduchým spôsobom získať obraz o celom hrubom čreve. Ďalšou výhodou je, že pacienti po angiografii /vyšetrení so zavedením kontrastnej látky/ odchádzajú hneď po vyšetrení domov a nemusia byť ešte 4 hodiny hospitalizovaný, ako to bolo do teraz.

V roku 2009 bolo v našej nemocnici uskutočnených 7420 CT vyšetrení. Maximálna kapacita počtu vyšetrených pacientov tak vzrastie z pôvodných 50 na 100 osôb denne.

Neustále zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj spokojnosť pacientov je prvoradým cieľom vedenia Roosveltovej nemocnice.

image_pdfimage_print