Otec pri pôrode musí dodržať hygienicko – epidemiologické pokyny. Iné pravidlá platia aj pre poučenie pred podaním PEDA.

Súčasná epidemiologická situácia nás donútila prijať opatrenia aj v našej nemocnici – platí zákaz návštev.  Vzhľadom k danej situácii je našou povinnosťou a chcením chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto musíme pristúpiť k dôslednej kontrole pri vstupe sprevádzajúcej osoby na pôrodný sál.

Našim rodičkám je dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu pri pôrode (manžel, partner).

Sprevádzajúca osoba:

  • vyplní čestné vyhlásenie – v prípade pozit. cestovateľskej anamnézy sa musí preukázať negatívnym covid testom,
  • pri vstupe na pôrodný sál bude sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota,
  • bude mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále,
  • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu ,
  • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla

 Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Ostatné dni, ktoré maminka strávi na oddelení šestonedelia vzhľadom k zákazu návštev nebude môcť prijímať žiadne návštevy.

PEDA – Informovaný súhlas podpíšete pri pravidelnej prehliadke pred pôrodom

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pre COVID 19 a vydaný  Zákaz návštev v našej nemocnici platný od 26.09.2020  R U Š Í M E   pravidelné štvrtkové poučenie  o pôrodnej epidurálnej analgézii  (PEDA)  až do odvolania.   

PEDA poučenie tak nateraz poskytne anestéziológ prítomný na pôrodnici a to vo formáte 24/7.

Naďalej platí, že poučenie a podpísanie súhlasu k PEDA  musí  prebehnúť pred začiatkom pôrodnej činnosti. Inak Vám nebude PEDA  poskytnutá v našej nemocnici.

Preto ak máte záujem o PEDA a prichádzate na plánovanú kontrolu na pôrodnicu (napr. CTG) pred termínom pôrodu, informujte o tom pôrodné asistentky, ktoré následne kontaktujú anestéziológa, ktorý  Vás následne poučí o PEDA a spoločne s ním vyplníte informovaný súhlas k PEDA.

Neodkladajte si toto poučenie na poslednú chvíľu, aby všetko prebehlo v súlade s platnými pravidlami pre PEDA na Slovensku.

Tento spôsob PEDA poučenia a získania PEDA súhlasu bude platiť až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

image_pdfimage_print