Opustil nás MUDr. Mikuláš Krušpán, CSc., bývalý riaditeľ nemocnice

Opustil nás MUDr. Mikuláš Krušpán, CSc., bývalý riaditeľ nemocnice

So zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 14. januára 2023  vo veku 89 rokov opustil bývalý riaditeľ nemocnice  MUDr. Mikuláš Krušpán, CSc. 

MUDr. Mikuláš Krušpán, CSc. bol dlhé roky spätý s našou nemocnicou. Pôsobil v nej ako chirurg, bol ordinárom pre hrudníkovú chirurgiu. Ako prvý v Banskej Bystrici operoval vrodenú srdcovú chybu – otvorený Bottalov kanál.  V našej pamäti však navždy utkvie ako dlhoročný riaditeľ Nemocnice s poliklinikou. Patril medzi najdlhšie pôsobiacich riaditeľov, na jej čele stál od roku 1979 až do roku 1990. Potom ešte striedavo v rokoch 1990 až 1994. Spolu s riaditeľom Krajského ústavu zdravia MUDr. Jozefom Komoňom, CSc. boli pri stavbe nového nemocničného areálu, pri sťahovaní nemocnice do nových priestorov ,  na jeho slávnostnom otvorení a spustení do prevádzky. Jeho pôsobenie prinieslo rozvoj a posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v koncovej krajskej nemocnici.  

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 19. januára 2023 o 13.00 h  v obradnej sieni Krematória v Banskej Bystrici, Kremničke.

Česť jeho pamiatke!

image_pdfimage_print