1

Operačné výkony obmedzíme

Na základe príkazu zriaďovateľa budeme v nemocnici poskytovať od 4.1.2021 len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ku každému už naplánovanému zákroku budeme pristupovať individuálne a pacientov bude personál z oddelení v časovom predstihu telefonicky kontaktovať a informovať ich o ďalšom postupe.