Operácie asistované robotom si prišli pozrieť lekári z celého Slovenska

Domov / Nezaradené / Operácie asistované robotom si prišli pozrieť lekári z celého Slovenska
Operácie asistované robotom si prišli pozrieť lekári z celého Slovenska

Operácie asistované robotom si prišli pozrieť lekári z celého Slovenska

Roboticky asistovanú radikálnu prostatektómiu sledovali lekári v priamom prenose na workshope, ktorý zorganizovalo Centrum roboticky asistovanej chirurgie (CRACH) FNsP F.D. Roosevelta pri príležitosti prvého výročia činnosti.
Cieľom workshopu bolo prezentovať odbornej verejnosti benefity roboticky asistovanej chirurgie, ktorá je na Slovensku novinkou.
Urológovia z rôznych Slovenských nemocníc boli výhodami novej operačnej metódy nadšení.
Po živom prenose z operačnej sály, primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Jozef Valky prítomným vysvetlil niektoré aspekty práce anesteziológa v robotickej chirurgii a vedúci centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD. zhrnul výsledky robotickej chirurgie v urológii na II. Urologickej klinike SZU. MUDr. Jozef Babeľa prezentoval skúsenosti s roboticky asistovanou parciálnou resekciou obličky.
Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia je v porovnaní s klasickou otvorenou operáciou mimoriadne šetrná operatívna liečba lokalizovaného nádoru prostaty.
V USA a vo väčšine zapadoeurópskych štátov sa nádorové ochorenia prostaty inak, ako roboticky už neoperujú.

image_pdfimage_print