OPATRENIA – ambulancie, hospitalizácia, hygiena, vstupy

OPATRENIA – ambulancie, hospitalizácia, hygiena, vstupy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je našou úlohou zabezpečiť bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a chrániť Vás, našich pacientov a rovnako aj zdravotníkov, ktorí sa o Vás starajú. Z týchto dôvodov sme pristúpili k viacerým opatreniam.
Uvedomujeme si, že mnohé opatrenia sú pre našich pacientov obmedzujúce, ale sú veľmi dôležité pre zabezpečenie hygienicko – epidemiologického režimu. Prosíme pacientov, aby boli trpezliví, zodpovední a rešpektovali pokyny nášho personálu.

HYGIENICKÉ OPATRENIA

 • V nemocnici je možné pohybovať sa len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Pri vstupe je nutné dezinfikovať si ruky.
 • Pri pohybe v nemocnici sa snažte dodržiavať rozostup.
 • Pri vstupoch do nemocnice vám bude zmeraná teplota. V prípade ak vám bude nameraná teplota nad 38 stupňov, dostanete na ruku červený náramok.

VSTUP DO NEMOCNICE

 • Od 9.10.2020 je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží a hlavným vchodom do polikliniky.
 • Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.
 • Ostatné vchody budú uzamknuté.

OPERAČNÉ VÝKONY

!! Plánované operačné výkony zatiaľ nerušíme.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA

 • Ambulancie ordinujú v ordinačných hodinách.
 • V prípade, že to umožňuje zdravotný stav pacienta a preskripcia, odporúčame využívať prednostne služby e-receptu a telefonické konzultácie.
 • Naplánované rehabilitačné procedúry prebiehajú bez obmedzenia.

URGENTNÝ PRÍJEM

 • Pred vstupom na urgentný príjem vás najprv vyšetria v triážnom (triediacom) stane.
 • Rešpektujte, prosím, pokyny tirážneho lekára.

HOSPITALIZÁCIA

 • Príjem pacientov na hospitalizáciu platí ako doposiaľ, cez prijímaciu kanceláriu a Centrálny príjem pacientov.
 • Počas hospitalizácie je nutné dodržiavať pokyny personálu.
 • Od 9.10. veci nevyhnutnej potreby, ktoré prinesú príbuzní pacientom, odovzdajú na vrátnici pod monoblokmi B1+B2.
image_pdfimage_print