Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

Domov / Nezaradené / Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia
Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

Z finančného daru 10 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 16 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie.
Liga proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich darom majú naši pacienti na lôžkach nové matrace, zlepšilo sa aj vybavenie kliniky antidekubitnými, hygienickými a fixačnými pomôckami.
Onkologická klinika SZU v Banskej Bystrici má 60 lôžok a ročne hospitalizuje viac ako 1200 pacientov.

Na obr. : Nové postele na Onkologickej klinike SZU Zdroj: FNsP FDR

image_pdfimage_print