Odpredaj prebytočného majetku – Analyzátor

Odpredaj prebytočného majetku – Analyzátor

FNsP FDR ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok: zdravotnícky prístroj –  Analyzátor hematologický, stabilný prenosný, alebo pojazdný, výrobné  číslo A6376, Typ: Sysmex KX 21N,

rok výroby: 2005, krajina pôvodu – Japonsko.

Minimálna ponúknutá cena: 1.809,13 Eur.

V prípade záujmu je potrebné predložiť cenovú ponukou v minimálnej výške 1.809,13 Eur v uzatvorenej obálke, s označením „PREDAJ-NEOTVÁRAŤ“ do 20.1.2023 do 11.00 hod, pričom rozhodujúci je čas prijatia ponuky.

FNsP FDR vstúpi do rokovania o uzatvorení zmluvy s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

V prípade potreby kontaktujte Právne oddelenie FNsP FDR, tel. č. 048/4412339, email: pravne(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print