Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie organizovalo IV. Mikrovaskulárny workshop

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie organizovalo IV. Mikrovaskulárny workshop

Súčasná medicína umožňuje rekonštruovať defekty v oblasti tváre, ktoré pred pár rokmi nebolo ešte možné operovať. Pacient nemal inú možnosť len žiť so znetvorenou tvárou. Boli to najmä defekty, ktoré vznikli následkom úrazu, alebo po odstránení nádoru. Dnes chýbajúcu oblasť mäkkej časti tváre dokážu chirurgovia nahradiť odobratým lalokom z inej časti tela pacienta. Náročnou časťou zákroku je prišiť cievy laloku tak, aby boli funkčné a pretekala cez ne plynule krv.
Takéto mikrovaskulárne lalokové rekonštrukcie v oblasti tváre a krku patria ku ťažiskovej náplni Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie, ktorého odborníci práve tento týždeň organizujú už IV. Mikrovaskulárny workshop. Svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú počas piatich dní lekárom rôznych špecializácii, ktorí sa chcú venovať práve tomuto typu chirurgie. Desať plastických chirurgov a maxilofaciálnych chirurgov z rôznych kútov Slovenska ale aj našej nemocnice malo v edukačnom centre nemocnice možnosť nácviku presného šitia s profesionálnym inštrumentáriom a šitím aké sa používa na operačnej sále.

Workshop bol organizovaný v spolupráci Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s garantom prof. MUDr. Peter Stankom, PhD.
Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa . Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh operačného výkonu.

image_pdfimage_print