Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

Domov / Nezaradené / Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

V marci 2008 vzniklo vo FNsP F. D. Roosevelta nové pracovisko – oddelenie cievnej chirurgie. Dvojročné pôsobenie tohto oddelenia hodnotí a ďalšie ciele objasňuje primár oddelenia, MUDr. Július Janek.

Prvý rok, rok 2008, bol pre nás prípravný. Od leta 2009 fungujeme už úplne samostatne s rozšíreným tímom lekárov a sestier. Okrem personálneho zabezpečenia sa nám podarilo vybudovať a doplniť aj potrebné technické vybavenie.

Zameranie oddelenia sa vyprofilovalo vo dvoch smeroch, prvý a základný je starostlivosť o angiochirurgického pacienta, druhý je účasť pri orgánových transplantáciách pečene a obličiek. Transplantácia je v princípe cievna operácia. Preto zabezpečujeme odber orgánov od darcu, asistujeme však aj pri samotnej transplantácii a vzájomne sa so všeobecnými chirurgmi dopĺňame.

A aké sú naše ďalšie ciele? Potrebujeme sa personálne posilniť. To znamená, rozšíriť počet lekárov zo súčasných štyroch na 6-8.

Ak sa bude v nemocnici realizovať projekt dobudovania operačných sál, chceme mať vlastnú operačnú sálu, ktorá bude plne pokrývať potreby oddelenia. S tým súvisí aj rozšírenie ordinačných hodín z dvoch dní na plných päť dní v týždni.

Od vývoja a stratégie nemocnice závisí aj vybudovanie vlastnej jednotky intenzívnej starostlivosti.

Čo sa týka palety výkonov, situácia v chorobnosti našej populácie ukazuje na zintenzívnenie spolupráce cievnej chirurgie a intervenčnej rádiológie v zavádzaní nových metód najmä perkutánnych cievnych intervencií.

image_pdfimage_print