Odborníci na kolorektálnu chirurgiu odovzdávali skúsenosti lekárom zo Srbska

Odborníci na kolorektálnu chirurgiu odovzdávali skúsenosti lekárom zo Srbska

Posledný februárový týždeň v dňoch 26. – 27.2.2020 sa na pôde nemocnice pod organizačnou taktovkou prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU Doc. MUDr . Ľubomíra Marka, PhD. uskutočnil medzinárodný kurz laparoskopickej kolorektálnej chirurgie. Účastníkmi tejto akcie boli lekári zo Srbska, konkrétne z nemocníc St. John Hospital a Djordje Joanovic Hospital.

II. Chirurgická klinika SZU patrí medzi lídrov v laparoskopickej kolorektálnej chirurgii na Slovensku. Niekoľko rokov robí školenia pre chirurgov zo Slovenska aj z Českej republiky. V súčasnosti začínajú rozširovať advanced školenia aj pre chirurgov z iných štátov.

▶️Počas rozsiahlych odborných prednášok bol lekárom predstavený komplexný manažment pacientov v kolorektálnej chirurgii, kde sa riadime ERAS protokolom, ktorý platí pre väčšinu našich pacientov.
▶️Poslucháči mali možnosť vidieť na operačnej sále spolu päť laparoskopicky vykonaných operácii v priebehu dvoch dní a to ľavostranné hemikolektómie (odstránenie časti hrubého čreva), resekcie colon sigmoideum (esovitej kľučky) a pravostranné hemikolektómie.
▶️Dve z operácií boli tzv. NOSE – ide o výkon, kde sa odstránená časť hrubého čreva vyberie cez konečník. Tento typ operácie vykonávame rutinne v podstate len v Banskej Bystrici. Jej cieľom a výhodou v porovnaní s laparoskopickými resekciami je minimalizovať operačnú traumu, redukovať pooperačnú bolesť, urýchliť po operácii nástup peristaltiky.
Operácie boli uskutočnené u pacientov s rôznorodou skupinou ochorení, taktiež onkochirurgické prípady.

Snahou II. Chirurgickej kliniky SZU je vzdelávanie nielen svojich zamestnancov ale aj poskytnutie možnosti iným lekárom zo Slovenka aj zahraničia, rozvíjať svoje vedomosti v oblasti laparoskopickej kolorektálnej chirurgie.

image_pdfimage_print