Transplantačné centrum

Transplantačné centrum pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo zriadené na základe dekrétu MZ SR v roku 1990.

Transplantačný tím FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Obr. Transplantačný tím FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

História centra:

25. 1. 1991 – 1. transplantácia obličky od mŕtveho darcu
12. 5. 1994 – 1. transplantácia obličky od žijúceho darcu
2. 5. 1997 – 1. transplantácia pečene
19. 1. 2000 – 1. úspešná kombinovaná transplantácia obličky a pankreasu
Júl  2001 – 1. transplantácia obličky od žijúceho geneticky nepríbuzného darcu
14. 6. 2005 – 1. skrížená transplantácia obličky
27. 5. 2008 –  obnovený program transplantácií pečene

Pôsobnosť centra:

Transplantačné centrum poskytuje svoje služby pre pacientov z celej Slovenskej republiky.
Preto v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, napr. IKEM Praha, AKH Viedeň, Bologna.

Za raritnú dominotransplantáciu pečene získal kolektív Transplantačného centra FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v roku 2010 Cenu mesta Banská Bystrica (zľava vzadu).

Za raritnú dominotransplantáciu pečene získal kolektív Transplantačného centra FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v roku 2010 Cenu mesta Banská Bystrica (zľava vzadu).

Stručný popis centra:

V Transplantačnom centre sa v súčasnej dobe robia transplantácie obličiek, pečene a plánuje sa obnoviť aj program transplantácií pankreasu. Orgánové transplantácie sú možné len pri dokonalej multidisciplinárnej spolupráci s viacerými klinickými aj paraklinickými odbormi, ako sú chirurgia, urológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, OAIM, HLA laboratórium, RTG, ONM, patológia, súdne lekárstvo, OKB, hematológia a transfúziológia, mikrobiológia, virológia, neurológia a rádiológia.

 

Rozsah činnosti centra:

Úlohou centra je organizácia a vykonávanie odberov a transplantácií z tiel mŕtvych
a živých darcov pacientom, u ktorých je to z medicínskeho hľadiska indikované.
Ambulantnú starostlivosť predtransplantačnú a potransplantačnú zabezpečujú špecializované transplantačné ambulancie: nefrologická, hepatologická, chirurgická, urologická a diabetologická.

Kontakt na transplantačné centrum:

tel. + fax: 048 4136891, E-mail: transplant(_@_)nspbb.sk

Kde nás nájdete:

Transplantačné centrum FNsP F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Pavilón BI, 5. poschodie
alebo v poliklinickej časti nemocnice na ambulanciách: nefrologická transplantačná, chirurgická transplantačná, urologická, hepatologická a diabetologická.

Vedenie:

MUDr. Eva Lacková, PhD.

– vedúci lekár Transplantačného centra
– prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti
– člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti


MUDr. František Hampl

– vedúci chirurg a vedúci programu transplantácií pečene Transplantačného centra
– člen akreditačnej a certifikačnej komisie – Európskej komisie medicínskych špecialistov /UEMS
– držiteľ certifikátu na všetky štyri moduly /odberový, obličkový, pankreatický a pečeňový/