Centrum pre indikáciu DDOT

Centrum pre indikáciu DDOT pri oddelení pneumológie a ftizeológie zabezpečuje indikácie u pacientov banskobystrického kraja.
DDOT je indikované u chorých, u ktorých pretrváva chronická respiračná insuficiencia aj napriek optimálnej liečbe základného ochorenia.
Indikáciou pre DDOT sú uvedenénozologické jednotky s prejavmi chronickej respiračnej insuficiencie:

  • chronická obštrukčná choroba pľúc
  • chronická obštrukčná choroba pľúc s obštrukčným spánkovým apnoe (overlap sy)
  • difúzne intersticiálne pľúcne choroby
  • primárna pľúcna hypertenzia
  • alveolárna hypoventilácia – Pikwickov sy
  • chronická tromboembolická choroba pľúc
  • deformity hrudníka s cor kyphoscolioticum
  • emfyzém pľúc
  • cystická fibróza
  • chronická rejekcia pľúcneho transplantátu

Po splnení indikačných kritérií je pacientovi pridelený prístroj na DDOT, kontrolu jeho liečby zabezpečuje spádový lekár pre pľúcne ochorenia.

Koordinátor: MUDr. Juraj Mazal