Od prvej transplantácie pečene na Slovensku ubehlo dnes 25. rokov

Od prvej transplantácie pečene na Slovensku ubehlo dnes 25. rokov

  1. mája 1997 sa uskutočnila v SR vôbec prvá transplantácia pečene. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi ju uskutočnili odborníci z  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

 

Súčasťou operačného tímu boli ďalej vtedajší primár kardiocentra MUDr. Vršanský, CSc., ktorý obsluhoval mimotelový obeh krvi, hepatológov zastupoval MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. ktorý je dnes prednostom II. Internej kliniky SZU a anestéziu pacienta mal na starosti MUDr. Jozef Valky, PhD., jeden z vedúcich členov centra a súčasný prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Pri transplantácií asistoval aj transplantačný tím z ostravskej Fakultnej nemocnice.

              

Transplantácia pečene vráti ťažko chorého človeka späť do plnohodnotného života. Máloktorá liečba dokáže tak radikálne zvrátiť zdravotný stav.

Napriek týmto výhodám sa z dôvodu viacerých vplyvov program transplantácii pečene na Slovensku naplno rozbehol až od roku 2008. K dnešnému dňu sme v Banskobystrickom transplantačnom centre uskutočnili už 330 transplantácii pečene,“ zhodnotil prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr Jozef Valky, PhD., ktorý bol pri prvej transplantácii ako anestéziológ.

 

„Transplantácia pečene je náročná svojou komplexnosťou. Je to zložitý chirurgický výkon, v ktorom je skĺbená celá brušná – hepatobiliárna a cievna chirurgia. Veľmi zložitá je aj intenzivistická starostlivosť o pacienta. Sú to urgentné operácie, ktoré sa nedajú naplánovať, sú náročné na logistiku a personál, takmer vždy sa operuje v nočných hodinách. Jedná sa o život zachraňujúci výkon, podobne ako transplantácia srdca alebo pľúc,“ uviedol vedúci transplantačného centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD.  

 

Skrátenie čakania

 

Transplantačné centrum a s ním aj program transplantácii pečene prešiel za posledné roky niekoľkými organizačnými zmenami a jedným z pozitívnych výsledkov je skrátenie času zaradenia pacientov na čakaciu listinu (waiting list) z deväť mesiacov na tri, čo môže pre pacienta znamenať vyššie šance na úspešnú transplantáciu.

K vývoju a zmenám došlo aj v postupoch pri samotnom výkone. „V tom období sa odstraňovala s pečenou aj časť dolnej dutej žily, preto bolo potrebné napojiť pacienta na veno-venóznu pumpu, laicky povedané, na mimotelový obeh. To predlžovalo operáciu a zhoršovalo krvné straty.

Dnes sa časť dolnej dutej žily nevyberá, ale nová pečeň sa napojí priamo na ňu, netreba teda mimotelový obeh. Krvné straty sú menšie, operácia trvá kratšie, je teda aj menej zaťažujúca pre pacienta. Dnes vieme lepšie kontrolovať a liečiť zrážanlivosť krvi počas operácie, krvácavosť u pacienta je omnoho menšia,vysvetlil prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU MUDr. Július Janek, PhD.

Ročná potreba transplantácií pečene je v celosvetovom rozmedzí 10 až 20 transplantácii pečení na milión obyvateľov. Závisí to, samozrejme, od množstva ochorení pečene v danej krajine, počtu pacientov na čakacej listine a úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevažná väčšia čakajúcich pacientov na čakacej listine v SR sa tohto život zachraňujúceho výkonu dočká.

 

image_pdfimage_print