Od 26.9.2020 platí zákaz návštev

Od 26.9.2020 platí zákaz návštev

Vážení pacienti, 

súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vo výskyte Covid – 19, predpokladaným vzostupom chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení v SR a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

sú dňom 26.09.2020 zakázané návštevy príbuzných 

na všetkých klinikách a oddeleniach FNsP FDR až do odvolania. 

V mimoriadnych situáciách (prítomnosť otca pri pôrode, sprevádzanie umierajúceho) môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia. 

 

image_pdfimage_print