Očkovanie proti Covid–19 ochránilo  95 percent zamestnancov

Očkovanie proti Covid–19 ochránilo 95 percent zamestnancov

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa po začatí vakcinácie proti Covid-19  rozhodla sledovať jej efektivitu u zaočkovaných zamestnancov. Výsledky ukázali, že očkovanie ochránilo pred ochorením  95,14 % z nich. Napriek vysokému výskytu ochorenia počas druhej vlny a častému kontaktu s pozitívnymi pacientmi sa koronavírusom nenakazili.

Do sledovania bolo zaradených 1235 zamestnancov, ktorí neprekonali pred očkovaním ochorenie COVID-19 a v období január až február 2021 dostali obe dávky vakcíny.

 

„Musíme zdôrazniť, že sledovanie prebiehalo v období, kedy bol výskyt Covid – 19 v SR najvyšší a  analyzovanú skupinu tvorili najmä zdravotníci, ktorí prichádzali do kontaktu s pozitívnymi a chorými pacientmi oveľa častejšie ako ostatná populácia,“ dopĺňa koordinátorka vakcinačného centra, MUDr. Veronika Urdová, ktorá sa vyhodnotením dát zaoberala. 

V sledovanom období január až apríl 2021 na základe pravidelného testovania nemocnica zistila, že zo sledovaného počtu 1235 zaočkovaných sa po prvej dávke nakazilo 45. Po preočkovaní druhou dávkou bola pozitivita zistená iba u 15 zamestnancov. Päť  z týchto 60 pozitívnych malo stredne ťažký priebeh ochorenia. 18 pozitívne testovaných po očkovaní nemalo žiadne príznaky, po druhej dávke dokonca bezpríznakový priebeh dominoval. U ostatných pozitívne testovaných zamestnancov ochorenie malo ľahký priebeh, nezaznamenali sme ťažký ani kritický priebeh v tejto sledovanej skupine.

Efektivita očkovania proti COVID-19  tak v našej nemocnici dosiahla 95,14 %.

Podľa výsledkov u zamestnancov nakazených po očkovaní môžeme konštatovať, že čím neskôr od očkovania ochorenie prepukne, tým ľahší priebeh bude mať, ako aj, že očkovanie účinne chráni pred ťažkým a kritickým priebehom COVID19.   

V sledovanom období boli zamestnanci pravidelne testovaní, čo umožnilo získavať pravidelné dáta a umožnilo aj diagnostiku bezpríznakových ochorení.

Očkovanie proti Covid – 19 je dobrovoľné, ale našim  zamestnancom ho odporúčame, hlavne pre ich bezpečnosť, ale aj ochranu našich pacientov. Vakcináciu od jej spustenia podporujeme a zabezpečili sme  logistiku vakcinácie tak, aby mal k nej jednoduchý prístup každý, kto z našich radov prejaví záujem,“ vyjadrila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice. 

Celkovo sa dalo zaočkovať 1628 z 2475 zamestnancov a ďalší pribúdajú.

 

Pandémia zásadne ochromila štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nemocnice boli nielen pod náporom pacientov s Covid-19, ale koronavírus výrazne oslabil aj počty zdravotníkov. Vo FNsP F.D. Roosevelta z celkového počtu  zamestnancov prekonalo toto ochorenie 688, z toho bolo 608 zdravotníkov. V najhoršom období január – apríl bolo kvôli ochoreniu v karanténe mimo pracoviska 276 .

Tento údaj ukazuje, že väčšina zamestnancov sa nakazila ešte v čase pred vakcináciou a naopak počas najvyššieho výskytu bol počet chorých vďaka vakcinácii oveľa nižší.  

image_pdfimage_print