OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA. LEKÁRI NA EDUKAČNOM STRETNUTÍ UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.

Domov / Nezaradené / OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA. LEKÁRI NA EDUKAČNOM STRETNUTÍ UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.
OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA.  LEKÁRI NA EDUKAČNOM STRETNUTÍ UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.

OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA. LEKÁRI NA EDUKAČNOM STRETNUTÍ UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami

Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením FNsP F. D. Roosevelta zorganizovali 16.8. 2014 v Kúpeľoch Sliač verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.

Ochorenia pečene, ako aj obezita u ľudí každého veku v súčasnosti dramaticky stúpajú.
Ako uviedol v úvode MUDr. Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU:„Obezita sa šíri civilizovanými krajinami ako epidémia a berie si svoju daň. Pečeň je akýmsi mozgom tráviaceho traktu a aj miernymi signálmi môže poukazovať na to, že človek prestáva byť zdravý. “

Okrem obezity je ďalším veľkým neduhom, ktorý kvári nielen slovenskú populáciu konzumácia alkoholu. Ich dôsledkami je dramaticky stúpajúci počet ochorení ako tuková choroba pečene či hepatocelulárny karcinóm. Výskyt tohto typu karcinómu sa na Slovensku za posledných desať rokov zvýšil takmer o dvesto percent a stukovatenú pečeň má podľa odborných štatistík z roku 2013 až 44 percent Európanov.
Správna životospráva je veľmi účinná nielen pri liečbe, ale aj ako prevencia týchto ochorení. V osemnástich prednáškach sprostredkovali renomovaní slovenskí odborníci viac ako sto účastníkom najnovšie poznatky týkajúce sa liečby týchto ochorení, ako aj správnej životosprávy.
Okrem odovzdania kvalitných odborných informácií poukázalo toto podujatie na vzácny fakt, že vzťah lekára so svojimi pacientmi sa nekončí za dverami ambulancie či oddelenia. Bez nároku na honorár prišli medzi svojich pacientov odborníci z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc či Bardejova v čase svojho osobného voľna, ktorý mohli stráviť oddychom či so svojimi rodinami.
Organizátorsky sa ďalej na podujatí podieľalo aj Občianske združenie HEGITO BB.

Zaujímavosti z prednášok

MUDr. Skladaný upozorňoval na kvalitu prijímanej potravy a na to, ako málo sa hýbeme. MUDr. Marián Oltman, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave vo vtipne podanej prednáške zdôrazňoval, že jednoducho jeme priveľa: „Je jasné že kedysi potrebovali ľudia vysokokalorickú stravu, ale dnes, keď si môžeme ísť uloviť svojho mamuta niekoľkokrát za deň do niektorého z obchodných reťazcov, nám denne postačí prijať 1400 kilokalórii.“ Gastroenterológ MUDr. Jozef Baláž z FNsP F.D. Roosevelta priniesol pozitívnu správu pre kávičkárov. Pitie kávy má podľa najnovšej štúdie pozitívny vplyv na pečeň. Štúdia sledovala výsledky pri pití dvoch troch šálok denne. „Synergický efekt kofeínu, antioxidantov, vitamínov a iných látok nachádzajúcich sa v káve sa prejavuje blokovaním zápalu, fibrózy a vzniku nádorových buniek v pečeni,“ približuje MUDr. Baláž účinky kávy.

Občianske združenie Šanca pre pečeň

Šanca pre pečeň je občianske združenie pacientov, v prevažnej miere s vírusovými a nealkoholickými ochoreniami pečene. Okrem pacientov je aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov.
„Združenie pre svojich členov organizuje celoročne zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl“, približuje činnosť združenia jeho predsedníčka Oľga Štefanická. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientmi, ale aj zabaviť sa.
Garantom odbornosti je Slovenská hepatologická spoločnosť.

image_pdfimage_print