OCHORENIA OBLIČIEK PATRIA V STAROBE MEDZI NAJČASTEJŠIE

Domov / Nezaradené / OCHORENIA OBLIČIEK PATRIA V STAROBE MEDZI NAJČASTEJŠIE
OCHORENIA OBLIČIEK PATRIA V STAROBE MEDZI NAJČASTEJŠIE

OCHORENIA OBLIČIEK PATRIA V STAROBE MEDZI NAJČASTEJŠIE

Demografické prieskumy predpovedajú, že v roku 2050 bude v seniorskom veku až 17 % populácie. V roku 2010 ich bolo len 8%. So starnutím populácie sa zvyšuje aj počet pacientov s ochoreniami obličiek, ktoré patria u seniorov medzi najčastejšie. Starostlivosť o pacientov – seniorov s nefrologickými ochoreniami má svoje špecifiká.
Tejto aktuálnej téme bol venovaný slávnostný seminár, ktorý pri príležitosti Svetového dňa obličiek organizovala II. Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta (FNsP FDR) a Slovenská nefrologická spoločnosť v stredu 26. marca 2014 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

U ľudí nad 65. rokov dochádza starnutím k funkčným a morfologickým zmenám obličiek, znižuje sa prietok krvi, metabolizmus vápnika, či eliminácia inzulínu. Zmeny majú dopad na ich celkové zdravie, ako aj na zdravie ďalších orgánov a zvyšuje sa riziko akútneho obličkového poškodenia až zlyhania.

Na obr.: MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD.

U ľudí nad 65. rokov dochádza starnutím k funkčným a morfologickým zmenám obličiek, znižuje sa prietok krvi, metabolizmus vápnika, či eliminácia inzulínu. Zmeny majú dopad na ich celkové zdravie, ako aj na zdravie ďalších orgánov a zvyšuje sa riziko akútneho obličkového poškodenia až zlyhania. MUDr. Juraj Šváč, PhD., primár II. Internej kliniky SZU prezentoval na seminári výsledky štúdie, ktorú realizovali v rámci kliniky. Internisti z FNsP FDR zisťovali výskyt ochorení obličiek u 209 hospitalizovaných geriatrických pacientov. Výsledkom boli vážne čísla, ktoré ukázali, že až 80 % zo sledovaných pacientov trpelo ochorením obličiek. U 85 % z nich sa jednalo o chronické choroby, ktoré sú celosvetovým zdravotníckym problémom. Medzi ochoreniami prevládajú nefroskleróza, teda ochorenie obličkových ciev a ďalej diabetická nefropatia vznikajúca pri cukrovke. Chronickým ochoreniam obličiek sa v lekárskej obci hovorí aj „tichý zabijak“ pretože nemajú žiadne príznaky a prejavia sa často až v čase vážneho poškodenia a zlyhania, kedy pomôže už len dialýza alebo transplantácia obličky. Ako uviedol MUDr. Šváč: „ Pri diagnostike ochorení obličiek je štandardná anamnéza a vyšetrenie sérového kreatinínu nepostačujúce a u každého pacienta nad 65 rokov by mala byť vyšetrovaná aj glomerálna filtrácia“. Tento parameter pacientom vyšetrí všeobecný lekár.
Seminára sa zúčastnilo okolo 60 nefrológov a všeobecných lekárov z Banskobystrického kraja, prednášali odborníci II. Internej kliniky SZU a stretnutia lekárov sa zúčastnil aj hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
Záver stretnutia využil MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD., , na slávnostné odovzdanie funkcie krajského nefrológa svojmu nástupcovi MUDr. Jurajovi Šváčovi, PhD. V tejto funkcii pôsobil 27 rokov.

image_pdfimage_print