Ocenené sestry z FNsP FDR

Domov / Nezaradené / Ocenené sestry z FNsP FDR
Ocenené sestry z FNsP FDR

Ocenené sestry z FNsP FDR

Ako už býva každoročným zvykom, aj počas tohtoročného slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa konal 13. mája 2015 v hoteli Dixon, boli odmenené sestry zo zdravotníckych zariadení v Banskej Bystrici. Z FNsP F. D. Roosevelta boli za svoju obetavú prácu ocenené:

Jurkovcová Alžbeta, CHIR
Rafanidesová Izabela
Valachová Soňa, OUCHT
Živická Margita, INF
Poláková Ivana, NEU


Na obr: (zľava) prvá p. Jurkovcová, tretia p. Rafanidesová, štvrtá p. Valachová, šiesta p. Poláková a posledná p. Živická.

Alžbeta Jurkovcová,
počas pôsobenia na chirurgickej klinike väčšinu času pracovala ako staničná sestra (30 rokov), vychovala niekoľko desiatok absolventiek. Svojim zodpovedným prístupom, ale zároveň materinským srdcom z nich vychovala zodpovedné sestry. Prispôsobila sa mnohým zmenám, ktoré priniesla doba. Bola vzorom zodpovednosti, presnosti, poriadku a disciplíny. Ťažko nájsť slová, ktoré by boli dostatočným zadosťučinením za jej prácu a preto jej z celého srdca pri blížiacom sa odchode do dôchodku všetci vyslovujeme srdečnú vďaku.

Izabela Rafanidesová
Od nástupu do KÚNZ SNA pracovala ako sestra pri lôžku na Chirurgickom oddelení, neskôr ako sestra na JIS a operačná sestra pri chirurgickom oddelení. Po otvorení novej Rooseveltovej nemocnice pracovala ako operačná sestra špecialistka, neskôr ako staničná sestra a od roku 2002 ako vedúca sestra na Oddelení centrálnych operačných sál. Počas celého obdobia inštrumentovala pri brušných, hrudných, cievnych operáciách.
Po založení Transplantačného centra ako prvá inštrumentovala pri transplantáciách obličky a pečene.

Valachová Soňa

Možno ju definovať ako sestru mimoriadne zručnú a pohotovú s organizačným talentom, vyniká predvídavosťou, logickým a rýchlym rozhodovaním sa aj v akútnych situáciách, ktorých je na Oddelení úrazovej chirurgie veľmi veľa.
Rokmi praxe zdokonalenej profesionality pomáha zvyšovať kvalitu starostlivosti o traumatologických pacientov.
Nechýba jej empatia a ochota poradiť. Je sestrou s kritickým no racionálnym pohľadom, na ktorú sa dá spoľahnúť.

Živická Margita
V roku 1974 nastúpila ako zdravotná sestra pri lôžku na interné oddelenie v NsP v Brezne. Po materskej dovolenke nastúpila v roku 1976 ako sestra v jasliach v Podbrezovej.
Od 20.1.1993 nastúpila do FNsP F.D.Roosevelta na infekčné oddelenie, kde pracuje dodnes, najprv ako sestra v mliečnej kuchynke a v súčasnosti pracuje ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke.
Svoju prácu si vykonáva svedomito, prístup k pacientom a kolektívu má na profesionálnej úrovni.

Ivana Poláková,
Po skončení školy v r. 1988 nastúpila na Neurologickú kliniku – pracovisko JIS do nepretržitej prevádzky, kde pracuje dodnes.
V roku 1998 úspešne absolvovala štúdium na diplomovaná všeobecná sestra na SZŠ v Banskej Bystrici, neskôr aj špecializačné štúdium intenzívna ošetrovateľská starostlivosť.
Pani Poláková je skúsená sestra, pracovitá, skromná a niekedy až príliš sebakritická.
Je ochotná pomôcť, nikdy nepovie nie.

image_pdfimage_print