O využití ultrasonografie pri liečbe bolesti prednášali odborníci na XXV. Slovenských dialógoch o bolesti

Domov / Uncategorized @sk / O využití ultrasonografie pri liečbe bolesti prednášali odborníci na XXV. Slovenských dialógoch o bolesti
O využití ultrasonografie pri liečbe bolesti prednášali odborníci na XXV. Slovenských dialógoch o bolesti

O využití ultrasonografie pri liečbe bolesti prednášali odborníci na XXV. Slovenských dialógoch o bolesti

Počas XIX. Česko – Slovenských a XXV. Slovenských dialógov o bolesti v Banskej Bystrici sa uskutočnil aj satelitný workshop Využitie ultrasonografie v alegeziológii, na ktorom sa organizátorsky podieľala Algeziologická klinika SZU a II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. V teoretickej časti oboznámil účastníkov workshopu s aktuálnymi možnosťami a súčasnými trendmi v intervenčnej algeziológii vedúci lektor MUDr. Michal Venglarčík, PhD. Následne na jednotlivé tematické okruhy bolesti hlavy, krku, trupu a končatín naviazala viac ako hodinová praktická časť. V nej vykonávali účastníci rozdelení do 4 skupín pod dohľadom lektorov praktický nácvik jednotlivých ultrasonografických techník na figurantoch. Na workshope sa zúčastnilo 18 lekárov vrátane 5 kolegov z Čiech a Švédska.

V posledných rokoch stúpa počet diagnostických a terapeutických intervencií na chrtbtici, kĺboch, nervoch alebo svaloch, ktoré sú zdrojom chronickej bolesti. Cieľom ultrasonografických techník je nájsť a ošetriť zdroje týchto chronických bolestí u pacienta.

U niektorých pacientov postačuje jednorázová intrevencia. Väčšina pacientov však prichádza v pravidelných intervaloch na ambulatné ošetrenie. Intervenčná liečba sa vykonáva samozrejme aj u pacientov hospitalizovaných vo FNsP FDR BB, dominantne na Algeziologickej klinike, ktorá je vybavená ulrasonigrafickým prístrojom.

XIX. Česko -Slovenské a XXV. Slovenské dialógy o bolesti sa uskutočnili začiatkom októbra v hoteli LUX v Banskej Bystrici.

Sme radi, že naše pozvanie prijala aj MUDr. Darina Hasárová, hlavná odborníčka pre algeziológiu MZ SR. Touto cestou chceme poďakovať lektorom workshopu MUDr. Jakubovi Hlásnemu, MUDr. Romanovi Križanskému, MUDr. Petrovi Kenderessymu, MUDr. Jakubovi Vachalíkovi a MUDr. Michalovi Venglarčíkovi, PhD. Taktiež naša vďaka patrí za technickú podporu a partnerstvo firme AMI, ktorá zapožičala ultrasonografické vybavenie ako aj figurantom, študentom FZ SZU v BB za ich prínos pre zdarný priebeh podujatia.

MUDr. Tatiana Geistová
za organizačný výbor kongresum

image_pdfimage_print