Nový prístroj ušetrí prácu laborantom a zrýchli proces vyšetrenia krvi

Nový prístroj ušetrí prácu laborantom a zrýchli proces vyšetrenia krvi

Centrálny laboratórny komplex pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica má nový prístroj, ktorý zautomatizuje a zrýchli diagnostiku krvi pacientov s hematologickými ochoreniami.

              

Pri diagnostike mnohých ochorení je nevyhnutnou súčasťou laboratórne vyšetrenie krvi. Podobne, ako liečba, tak aj možnosti diagnostiky sa vyvíjajú rýchlym tempom a mnohé procesy sa automatizujú.

 

Od marca používajú na Pracovisku klinickej hematológie  Centrálneho laboratórneho komplexu nový prístroj – náterový a farbiaci automat s digitálnym mikroskopom, ktorý zautomatizuje prípravu vzoriek krvi na mikroskopické vyšetrenie.

     Rýchla a efektívna diagnostika v odbore laboratórna hematológia je nevyhnutná k správnemu manažmentu hlavne hematologických pacientov, kde včasné zistenie ochorenia môže byť život zachraňujúce.

 

Časť procesu laboratórneho vyšetrenia krvi spočíva v príprave vzorky na mikroskopické vyšetrenie natretím na sklíčko a následným panoptickým farbením. Na hematologickom laboratórnom pracovisku doteraz tento úkon vykonávali laboranti manuálne, čo limitovalo počet denne uskutočnených vyšetrení morfológie krvných testov. „Prístroj umožňuje štandardizáciu kvality náteru a farbenia, ktoré sa pri bezproblémovom procese vykonáva automaticky. Laborant tak nemusí svoju pozornosť zamerať na dodržanie jednotlivých krokov farbenia, ale už len dohliada na celý chod analyzátorov“, vysvetlil MUDr. Alexander Wild, primár Hematologického oddelenia.

Nemalou výhodou automatizovaného postupu je aj ochrana a bezpečnosť personálu, kedy neprichádza do priameho kontaktu s biologickým materiálom.

 

„Uvedomujeme si, aká je laboratórna diagnostika dôležitá v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naša nemocnica sa aktuálne zaoberá zásadným zefektívnením procesov v Centrálnom laboratórnom komplexe, zvýšením kvality poskytovaných laboratórnych vyšetrení a služieb. Veríme, že výsledkom nášho snaženia bude akreditácia laboratórií Slovenskou národnou akreditačnou službou,“  doplnila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.  

 

Technika má možnosti využitia aj pri včasnej diagnostike morfologických zmien v krvi pacientov s ochorením Covid-19. 

Prístroj bol zakúpený z prostriedkov Európskej únie a stál 85 100,- € bez DPH.  

image_pdfimage_print