Nový elektroliečebný prístroj na rehabilitačnom oddelení

Nový elektroliečebný prístroj na rehabilitačnom oddelení

Oddelenie fyziatrie , balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica zakúpilo nový kombinovaný elektroliečebný prístroj. Nemocnica obstarala prístroj vďaka finančnému príspevku od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Denne na oddelení rehabilituje v priemere 250 až 300 pacientov s prevažne vertebrogénnymi ťažkosťami a po úrazoch. Oddelenie sa snaží rozšíriť a zlepšiť rehabilitačné služby, ktoré poskytuje lôžkovým a ambulantným pacientom zo širokého okolia v rámci banskobystrického vyššieho územného celku.
„Darovaný kombinovaný elektroliečebný a ultrazvukový prístroj má dobré analgetické, protizápalové a myorelaxačné účinky, z čoho budú profitovať hlavne pacienti s degeneratívnymi ochoreniami kĺbov a chrbtice a po úrazoch. Novinkou je kombinovaná liečba elektrických prúdov a ultrazvuku čím dochádza k sumácii účinku. Prístroj pomôže širokému spektru pacientov s neurologickými, ortopedickými, traumatologickými a reumatologickými diagnózami. Banskobystrickému samosprávnemu kraju za opakovanú podporu veľmi pekne ďakujeme,“ približuje MUDr. Martina Flašková, primárka Oddelenia FBLR.

Vzhľadom na počet liečených pacientov s týmito problémami na našom oddelení, nám toto nové zariadenie umožní efektívne zmierniť klinické problémy pacienta, znížiť počet ďalších terapeutických intervencií, skrátiť dobu liečby , a tým aj zvýšiť počet odliečených pacientov.

Prístroj bol zakúpený z finančnej dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja na kapitálové výdavky vo výške 2000 € .

image_pdfimage_print