Novinky v transplantačnej činnosti FNsP F. D. Roosevelta

Domov / Nezaradené / Novinky v transplantačnej činnosti FNsP F. D. Roosevelta

Novinky v transplantačnej činnosti FNsP F. D. Roosevelta

V súčasnosti vo FNsP F. D. Roosevelta začalo svoju činnosť nové nefrologicko – transplantačné oddelenie. Jeho existencia priamo súvisí s činnosťou Transplantačného centra Rooseveltovej nemocnice.

Vznikom nového oddelenia sa zlepšila organizačná štruktúra prijímania pacientov pred a po transplantácii obličky.

Nové oddelenie ďalej umožňuje lepšie dodržiavanie špeciálneho hygienického režimu, potrebného pre chorého s potláčanou imunitou.

Koncentrujú sa tu špecialisti na prípravu pacienta na transplantáciu obličky od mŕtveho aj žijúceho darcu, na prípravu potenciálnych žijúcich darcov a na riešenie včasných aj neskorých potransplantačných komplikácií.

Okrem toho sa tu pacienti nastavujú na ďalšiu /imunosupresívnu/ liečbu a pravidelne sa z hľadiska ďalšieho prežívania kontrolujú. V transplantačnej nefrologickej ambulancii sa sleduje 350 pacientov po transplantácii obličky a traja po transplantácii oblička-pankreas.

Zaujímavosťou je, že tento rok sa v Transplantačnom centre Rooseveltovej nemocnice intenzívne pripravujú na opätovné spustenie programu transplantáciií pankreasu.

Transplantačné centrum Rooseveltovej nemocnice sa tak stane jediným pracoviskom v SR, ktoré bude vykonávať transplantácie pankreasu alebo kombinované transplantácie oblička – pankreas. V súčasnej dobe sa vyšetrujú pacienti z hľadiska vhodnosti pre takýto typ transplantácie a zaraďujú sa na čakaciu listinu.

image_pdfimage_print