Nové pracovisko a možnosti diagnostiky ochorení pľúc

Nové pracovisko a možnosti diagnostiky ochorení pľúc

Oddelenie pneumológie a ftizeológie má  nové pracovisko s jedinečnými možnosťami diagnostiky ochorení pľúc.

Nové priestory a prístrojové vybavenie sú súčasťou integrovaného endoskopického pracoviska II. Internej kliniky SZU a Oddelenia pneumológie a ftizeológie. Pľúcna časť pracoviska nám umožňuje využívanie progresívnych metód ako endosonografia,  či výkony v celkovej anestézii pri diagnostike a liečbe pacientov so širokým spektrom ochorení respiračného systému.

Moderné prístrojové vybavenie skvalitní najmä diagnostiku a liečbu nádorových ochorení dýchacích ciest a pľúc. Ako jedinému pracovisku na Slovensku umožní pri endoultrasonografickej diagnostike nádorového postihnutia orgánov hrudníka využiť prístup cez dýchacie cesty (EBUS) aj pažerák (EUS). Výkony v celkovej anestézii do budúcnosti umožnia rozšíriť spektrum výkonov o endobronchiálne intervencie ako sú rekanalizácie dýchacích ciest a zavádzanie stentov pri nádorových ochoreniach.

 

Pracovisko sa po rokoch presťahovalo zo stiesnených priestorov v poliklinickej časti do zrekonštruovaných priestorov na spojovacej chodbe medzi poliklinikou a lôžkovými monoblokmi.

image_pdfimage_print