Nezabúdame na psychologickú podporu pre našich unavených zdravotníkov

Nezabúdame na psychologickú podporu pre našich unavených zdravotníkov

Práca v zdravotníctve si vždy vyžadovala vysokú mieru osobnej angažovanosti a zodpovednosti.

V súčasnej dobe pandémie COVID-19 sa k tomu pridala denná konfrontácia s nebezpečenstvom infekcie koronavírusom a jej možných dôsledkov, chronické preťaženie a stres, ako aj zvládanie problémov, ktoré v bežnom dennom režime nemusíme riešiť, napríklad domáce vzdelávanie detí, komplikovanejšia starostlivosť o blízkych, obava z toho, aby sme neboli tí, ktorí ochorenie prinesú domov a podobne.

Tieto a ďalšie individuálne faktory kladú veľmi vysoké nároky na psychickú kondíciu a schopnosti zvládať záťažové situácie.

Z týchto dôvodov sa kolegovia psychológovia z II. Psychiatrickej kliniky rozhodli poskytovať psychologickú podporu všetkým zamestnancom nemocnice, ktorí o to majú záujem.

Pomoc, ktorú ponúkajú, má niekoľko podôb:

  • Krízová telefonická linka, ktorú môžu zamestnanci využiť v pondelok až piatok počas pracovnej doby.
  • Osobná návšteva klinických psychológov na jednotlivých oddeleniach a klinikách.
  • Skupinové stretnutia s nácvikom relaxačných a antistresových techník podľa záujmu.
  • Individuálne podporné stretnutia na psychologickej ambulancii.

Ďakujeme našim psychológom za ich kolegialitu a podporu.

 

image_pdfimage_print