Neurológ docent Donáth sa stal ambásadorom prestížneho svetového kongresu

Doc.MUDr. Vladimír Donáth, CSc., prednosta II. Neurologickej kliniky SZU bol ocenený titulom ambassador jedného z najvýznamnejších svetových neurologických kongresov – „Kontroverzie v neurológii – CONy“.
Tento titul mu bol udelený ako jedinému zo SR za prínos pri organizácii tejto významnej akcie.
Doc. Donáth je ako jediný Slovák členom organizačného výboru tohto prestížneho odborného podujatia.