Neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií bolo témou už IV. Bystrického mikulášskeho kurzu

Neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií bolo témou už IV. Bystrického mikulášskeho kurzu

Viac ako 48 anestéziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie privítal počas víkendu 07.-08.12.2019 už šiesty Bystrický Mikulášsky kurz (BMK) regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Kliniky anestéziólogie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica, FZ SZU Banská Bystrica a SKARA SSAIM.
Témou BMK 2019 boli neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií. Tohtoročný kurz obohatili svojou  prítomnosťou naši vzácni hostia : Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko, Dr. Andrzej Daszkiewicz, vedecký sekretár ESRA Polska, Dr. Peter Merjavý, prezident SKARA a NIRAS, EDRA Examiner a EDRA Board Member z Craigavon Area University Teaching Hospital Portadown Northern Ireland, United Kingdom a Dr. Peter Jankovič z Neurochirurgickej kliniky SZU FDR BB. Účastníci kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku neuroaxiálnych blokád formou ultrazvukového workshopu vrátane možnosti vykonania jednotlivých techník na biomodely. Samostatná pozornosť bola venovaná problematike PDPH a jej manažmentu v klinickej praxi. Touto cestou chceme poďakovať lektorom SKARA, kolegom z KAIM BB, KPAIM BB a NCHK BB ako aj FZ SZU BB za pomoc pri organizácii BMK 2019.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v decembri na VII. BMK 2020.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB
SKARA SSAIM

image_pdfimage_print