1

Nemocnice proti Covidu

Osem štátnych koncových nemocníc a dva národné ústavy sa rozhodli pripojiť k verejnej podpore vakcinácie proti Covid -19.

V stredu 19. mája zverejnila každá zo zapojených nemocníc na svojich sociálnych sieťach video, v ktorom zamestnanci z rôznych kategórii, vyjadrujú ako pandémia zasiahla ich nemocnicu,  prečo sa dali zaočkovať a zároveň apelujú na verejnosť, aby možnosť vakcinácie proti Covid – 19 využili.

 

Najťažšou skúškou si počas pandémie prešli práve nemocnice a zdravotníci, kedy museli často siahať na dno svojich síl. „Pandémia zásadne ochromila štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nechceme to už viac zažiť. Chceme byť nablízku všetkým pacientom  a pomáhať všetkým, ktorí nás potrebujú,“ zdôrazňujú nemocnice.

Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov, kedy Slovensko naplno zasiahla  druhá vlna pandémie, máme dnes účinnú zbraň – vakcínu.

Vďaka nej, by už ďalšie vlny šírenia nákazy nemuseli mať taký dopad na nemocnice a vysoký počet kritických pacientov, vyžadujúcich nemocničné lôžka.

Veľká časť verejnosti aj napriek mnohým svedectvám zdravotníkov a svedectvám pacientov závažné dôsledky Covid-19 podceňuje, mnohí v jeho šírenie vôbec neveria.

Mnohí zas pod vplyvom šírených dezinformácii vakcinácii nedôverujú, dokonca ju považujú za nebezpečnú.

Byť zdravotníkom je poslanie, poslanie starať sa o všetkých pacientov, preto prosíme pomôžte vy nám, aby sme mohli pomôcť my Vám. Dajte sa zaočkovať,“ odkazujú svorne nemocnice. 

Pozri VIDEO 

MUDr. Diana Vološinová, PhD.,  primárka oddelenia infektológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica: „Nikdy sme sa v minulosti nestretávali s toľkou bolesťou, beznádejou a smrťou dennodenne ako teraz

 

MUDr. Milan Dubaj, PhD, riaditeľ FN Nitra: „Kto zažil druhú vlnu COVID-19 pandémie vo Fakultnej nemocnici Nitra vie, že ďalšiu vlnu dopustiť nemôžeme. Cestou je vakcinácia.“

 

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD., kardiochirurg, NÚSCH, a.s., Bratislava: „Iba očkovaním môžeme poraziť pandémiu COVID-19.“

 

 

 

MUDr. Tünde Korčeková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, UNLP Košice: „Najhoršia bola bezmocnosť, s ktorou sme dennodenne bojovali, čo sa týka pacientov, príbuzných, ale aj strach, ako to zvládneme my sami, naši najbližší. Videli  sme ležať na oddelení manželské páry, dcéru a otca. Príbuzní chceli od nás počuť niečo pozitívne. My sme im nič pozitívne povedať nemohli, lebo to ochorenie je nevyspytateľné.“ 

 

MUDr. Mária Beníčková, lekár KPOH, DFNsP Banská Bystrica:  „Aj u nás na onkológii sme mali niekoľko detí s Covidom. Toto ochorenie prerušilo alebo oddialilo ich liečbu. Očkovanie je jedinou šancou ako sa pred Covidom chrániť.“

 

MUDr. Miroslav Repko, PhD., Nemocnica Poprad, a.s.:  „Očkovanie vnímam ako obrovský objav medicíny. Ide o prevenciu choroby, ktorá ešte v organizme nevznikla. V tomto prípade ho vnímam nielen ako ochranu môjho zdrava, ale tým, že ja som detský lekár a detičky ešte nie sú proti Covidu očkované, ide v prvom rade o ochranu týchto pacientov.“ 

 

MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., primár Centrálnych operačných sál, Národný onkologický ústav:

„Je určite dôležité sa dať zaočkovať, pretože v prvom rade je to ochrana pre nás, pretože vieme, že ten ťažký priebeh často končí tragicky. Naši onkologickí pacienti veľakrát nemôžu podstúpiť túto vakcináciu, a preto je dôležité, aby boli chránení nami, ktorí sa očkovať môžeme“.

 

MUDr. Ivana Paučinová, lekárka, klinická genetička, FNsP Žilina: „Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, neverte nezmyslom o tom, že očkovanie spôsobuje genetické ochorenie. Týmto spôsobom sa vám snažíme pomôcť a snažíme sa nám vrátiť náš normálny život.“

 

 

MUDr. Mária Soľavová, primárka Kliniky infektológie, FN Trnava. „Počas roka sme zažívali enormný nápor na celú nemocnicu. Nebol to len fyzický nápor pacientov, ale aj psychický nápor na personál. Dnes nám môžu pomôcť len občania, aby sa situácia spred pár týždňov neopakovala. Tá pomoc je v tom, že sa zaregistrujú na očkovanie, ktoré je momentálne jediné svetlo na konci tunela,“