Škôlka - Rooseveltova nemocnica

    Materská škola je dvojtriedna s kapacitou 42 detí a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa do materskej školy. Triedy sú vybavené rôznorodými hračkami, didaktickými pomôckami a didaktickou technikou. Poskytujú priestor pre pohyb, voľnú hru a cielené vzdelávacie aktivity detí. Okolie materskej školy poskytuje deťom priestor na rôzne športové, hrové, bádateľské aktivity. Materská škola má vybudované oplotené ihrisko s atrakciami, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy a vlastnú telocvičňu.
    Škôlka - Rooseveltova nemocnica

    Informácie k zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2024/2025

    ZÁPIS na šk. rok 2024/2025