Kontakty

    Oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie

    doc. MUDr. Igor Martuliak

    Prednosta algeziologickej kliniky, Vedúci oddelenia pre VVaV, Lekár, Vedúci oddelenia

    Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA

    Projektový manažér pre vedu, výskum a vzdelávanie