FNsP F.D. Roosevelta záleží na transparentnom zverejňovaní zmluvných vzťahov. V zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona 546/2010, zverejňujeme zmluvy od roku 2011 v Centrálnom registri zmlúv.

Od roku 2020 ich prehľad zverejňujeme aj na našej webovej stránke.

Všetky zmluvy sú zverejnené:
Zmluvy od 1.1.2012 odberateľ FNsP F.D.R.
Zmluvy od 1.1.2012 dodávateľ FNsP F.D.R.