Zmluvy o vzdelávaní

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
Petrová Nina Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 209/2020 29/06/2020
Tereň Jakub Martin Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 210/2020 29/06/2020
Trenčanová Janka, Mgr. Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka POZ 212/2020 24/06/2020
Terézia Mária Gaberová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 215/2020 15/06/2020
Patrícia Bučová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 216/2020 22/06/2020
Michaela Orinčáková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 217/2020 22/06/2020
Tomáš Schvarcz Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 218/2020 25/05/2020
Dana Knutová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 219/2020 04/03/2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach POZ 220/2020 22/06/2020
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 221/2020 19/06/2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o praktickej výučbe POZ 222/2020 11/06/2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o praktickej výučbe POZ 223/2020 11/06/2020
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave Zmluva o praktickej výučbe POZ 224/2020 01/06/2020
Martin Križanský Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 243/2020 06/07/2020
Jaroslav Hock Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 244/2020 06/07/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 247/2020 17/06/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 248/2020 17/06/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 249/2020 12/06/2020
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave Zmluva o praktickej výučbe POZ 250/2020 29/07/2020
Jana Dudášiková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 251/2020 17/07/2020
Igor Pargáč Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 252/2020 10/07/2020
Jakub Martin Tereň Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 253/2020 26/06/2020
Dominika Očenášová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 254/2020 10/07/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02-S/2020/ZL POZ 255/2020 07/09/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2020/ZL POZ 256/2020 14/09/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02-S/2020/MAS POZ 257/2020 14/09/2020
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 258/2020 13/03/2020
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 259/2020 15/06/2020
Mária Michalová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 28€ POZ 260/2020 06/07/2020
Eva Braciníková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 14€ POZ 261/2020 14/07/2020
Ostravská univerzita Smlouva o zajištění praktické výuky - individuální POZ 262/2020 13/07/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 263/2020 13/07/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 264/2020 13/07/2020
Ostravská univerzita Smlouva o zajištění praktické výuky - individuální POZ 265/2020 10/07/2020
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 288/2020 08/06/2020
Viktória Houdeková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 289/2020 14/08/2020
Matej Schill Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 290/202 12/08/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 291/2020 07/08/2020
Júlia Homolová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 292/2020 10/08/2020
Júlia Homolová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 293/2020 10/08/2020
Michaela Medveďová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 294/2020 07/08/2020
Martina Širillová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 295/2020 03/08/2020
Dominika Orságová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 296/2020 03/08/2020
Natália Kováčiková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 297/2020 03/08/2020
Zuzana Holeková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 298/2020 03/08/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 299/2020 25/06/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 300/2020 03/08/2020
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe POZ 301/2020 03/08/2020
Milan Meliš Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 302/2020 23/07/2020
Jozef Štellmach Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 303/2020 27/07/2020
Adrián Orlík, Bc. Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 304/2020 03/08/2020
Marcela Kmeťová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 42€ POZ 305/2020 03/08/2020
Mgr. Janka Trenčanová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 21€ POZ 306/20020 23/07/2020
Eva Braciníková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 21€ POZ 307/2020 05/08/2020
Kinga Petreková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 35€ POZ 311/2020 10/08/2020
Zdenka Florková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 319/2020 26/08/2020
Monika Rojíková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 42€ POZ 343/2020 21/08/2020
Heglasová Zuzana, Bc. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 29695/2020 POZ 345/2020 10/09/2020
Molčan Pavol, MUDr. Dohoda o zvýšení kvalifikáci č. 36120/2020 POZ 346/2020 10/09/2020
Galko Tomáš MUDr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 33832/2020 POZ 347/2020 10/09/2020
Schvarczová Drahoslava Mgr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 30340/2020 POZ 363/2020 25/09/2020
Nemčeková Barbara Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 38318/2020 POZ 364/2020 29/09/2020
Repková Ľudmila Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 37548/2020 POZ 365/2020 29/09/2020
Schwarzová Mariana, Bc. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 38145/2020 POZ 366/2020 29/09/2020
Silvia Balogačová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 372/2020 02/09/2020
Bučková Marianna Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 37363/2020 POZ 373/2020 30/09/2020
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 374/2020 18/09/2020
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 375/2020 18/09/2020
MUDr. Zuzana Mesárošová Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 37514/2020 POZ 376/2020 30/09/2020
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 377/2020 18/09/2020
Nemčoková Iveta Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 37516/2020 POZ 378/2020 30/09/2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o praktickej výučbe, pracovisko zdravotníckeho zariadenia POZ 379/2020 30/09/2020
Petráňová Martina Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 38320/2020 POZ 380/2020 30/09/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01 - P/2020/ZL POZ 381/2020 08/10/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02 - P/2020/MAS POZ 382/2020 01/10/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 03 - P/2020/ ZA POZ 383/2020 01/10/2020
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 04 - P/2020/ FL POZ 384/2020 01/10/2020
MUDr. Lenka Hanesová Nádvorníková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka POZ 385/2020 03/09/2020
Matlák Jerguš Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 40480/2020 POZ 396/2020 09/10/2020
Šulajová Veronika, MUDr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 39771/2020 POZ 397/2020 09/10/2020
Trnavská univerzita Dohoda o zabezpečení a vykonaní Odbornej praxe I. študenta POZ 398/2020 01/10/2020
Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zmluva o odbornej pomoci č. 59/2020 POZ 399/2020 10/10/2020
Fašianková Gabriela Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 40568/2020-VVaV POZ 409/2020 21/10/2020
Bc. Nikola Budáčová Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 9579/2020-VVaV POZ 410/2020 21/10/2020
Andrea Gazdarovicová, Bc. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 41675/2020-VVaV POZ 411/2020 21/10/2020
Škvarková Beata, Bc. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 42561/2020-VVaV POZ 418/2020 29/10/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentú POZ 436/2020 17/09/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentú POZ 437/2020 17/09/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentú POZ 438/2020 17/09/2020
Dominika Očenášová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 439/2020 10/09/2020
Samuel Foľta Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 440/2020 05/10/2020
Bukovčan Michal, MUDr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 46416/2020-VVaV POZ 443/2020 21/11/2020
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentú POZ 460/2020 25/11/2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dohoda o spolupráci č. 97/2020 POZ 477/2020 05/12/2020
Kasáčová Lenka, Mgr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 49642/2020 POZ 478/2020 08/12/2020
Jánošová Monika, RNDr. Dohoda o zvýšení kvalifikácie č.50746/2020 POZ 479/2020 08/12/2020
Viktória Maľová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 488/2020 07/12/2020
Tetiana Modynets Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 20/2021 22/01/2021
Katarína Rusnáková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 52/2021 01/02/2021
Michal Kútik Smlouva o zabezpečení odborné praxe POZ 54/2021 05/02/2021
MUDr. Martina Gregušová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 73/2021 24/02/2021
Mgr. Miroslava Chlebová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 80/2021 03/03/2021
Mgr. Mária Puchlová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 81/2021 03/03/2021
Mgr. Denisa Chorvátová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 82/2021 03/03/2021
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe POZ 87/2021 09/03/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 101/2021 26/02/2021
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení odborné praxe před státní závěrečnou zkouškou POZ 102/2021 26/02/2021
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Smlouva o zabezpečení odborné praxe před státní závěrečnou zkouškou POZ 103/2021 26/02/2021
MUDr. Katarína Szücsová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 161€ POZ 104/2021 01/03/2021
MUDr. Renáta Červenková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 108/2021 12/03/2021
Anna Škojcová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 109/2021 12/03/2021
Bc. Gabriela Piterková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 124/2021 25/03/2021
Bc. Ivana Štrbinová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 125/2021 25/03/2021
Samuel Foľta Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 130/2021 15/03/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 131/2021 28/02/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentú POZ 132/2021 05/03/2021
MUDr. Bibiana Kureková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 142/2021 01/04/2021
MUDr. Nina Lajmonová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 143/2021 01/04/2021
Tatiana Jambrichová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 144/2021 01/04/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o podpore a uskutočňovaní špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 110/2021 POZ 145/2021 01/04/2021
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave Zmluva o praktickej výučbe POZ 150/2021 02/04/2021
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave Zmluva o praktickej výučbe POZ 151/2021 02/04/2021
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave Zmluva o praktickej výučbe POZ 154/2021 02/04/2021
Daniela Škula Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 157/2021 31/03/2011
Miroslava Vojčiniaková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 158/2021 26/02/2021
Dominika Očenášová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 159/2021 15/03/2021
MUDr. Tibor Matuška Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 170/2021 08/04/2021
MUDr. Alena Mazúchová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 171/2021 09/04/2021
Katarína Trebulová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 56€ POZ 175/2021 12/04/2021
Vanesa Szabadová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 194/2021 16/04/2021
Alexandra Talajová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 195/2021 10/04/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentů POZ 196/2021 08/04/2021
Bc. Monika Filipová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 200/2021 24/04/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 209/2021 26/04/2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta POZ 210/2021 24/03/2021
Bc. Aneta Tkáčová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 213/2021 30/04/2021
MUDr. Zuzana Puškárová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 268/2021 13/05/2021
MUDr. Bibiana Kureková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 269/2021 13/05/2021
MUDr. Marek Smoleňák Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 277/2021 14/05/2021
Univerzita Pardubice Smlouva o zajištění odborné praxe POZ 281/2021 15/05/2021
Bc. Adrián Orlík Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 282/2021 18/05/2021
Bc. Dominika Adamkovičová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 283/2021 18/05/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 289/2021 21/05/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 290/2021 21/05/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 291/2021 21/05/2021
MUDr. Katarína Parkániová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 293/2021 21/05/2021
Simona Šprochová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 294/2021 22/05/2021
Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2021/ZL POZ 295/2021 24/05/2021
Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2021/ZA POZ 296/2021 24/05/2021
MUDr. Alena Ivanková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 303/2021 29/05/2021
Petra Šagátová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 304/2021 29/05/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 305/2021 29/05/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 306/2021 29/05/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 307/2021 29/05/2021
Júlia Stasová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 318/2021 01/06/2021
MDDr. Martina Lizáková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka POZ 327/2021 15/06/2021
MUDr. Martina Konkoľová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 333/2021 16/06/2021
MUDr. MDDr. Juraj Ábelovský Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 334/2021 16/06/2021
MUDr. Ivana Krajčiová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 344/2021 23/06/2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach Zmluva o zabezpečení odbornej praxe POZ 345/2021 24/06/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 355/2021 26/06/2021
Bc. Katarína Ulincová Dohoda o poskytnutí príspevku 1500€ POZ 356/2021 01/07/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 361/2021 01/07/2021
Petra Šagátová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 364/2021 02/07/2021
Simona Šprochová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 365/2021 02/07/2021
MUDr. Abdulla Al-Kazaz Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 28€ POZ 366/2021 02/07/2021
Daniel Škula Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 369/2021 03/07/2021
Alexandra Diana Kišiková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 370/2021 03/07/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 372/2021 09/07/2021
Simona Rišianová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 373/2021 09/07/2021
Katarína Ondrejková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka POZ 374/2021 09/07/2021
Bc. Erika Nemcová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 376/2021 09/07/2021
Masarykova univerzita - Farmaceutická fakulta Smlouva o zabezpečení odbornej praxe studentu POZ 377/2021 10/07/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištění praxe vysokoškolských studentů POZ 378/2021 10/07/2021
MUDr. Natália Bystrianska Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 386/2021 17/07/2021
Bc. Kristína Vladovičová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 387/2021 17/07/2021
Alexandra Diana Kišiková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 388/2021 20/07/2021
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-P/2021/ZL POZ 389/2021 16/09/2021
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-P/2021/FL POZ 390/2021 05/09/2021
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02-P/2021/MAS POZ 391/2021 07/09/2021
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 03-P/2021/ZA POZ 392/2021 06/09/2021
Stredná zdravotnícka škola Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 03-P/2021/PS POZ 393/2021 07/09/2021
Jakub Zigo Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 398/2021 24/07/2021
Bruno Remeta Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 399/2021 24/07/2021
Jozef Alan Vejčík Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 400/2021 24/07/2021
Martina Hanzelová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 401/2021 24/07/2021
Veronika Vincúrová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 407/2021 31/07/2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Zmluva o výkone odbornej praxe študenta POZ 408/2021 31/07/2021
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta POZ 409/2021 31/07/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentu POZ 410/2021 31/07/2021
Lucia Havířová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 70€ POZ 411/2021 31/07/2021
Univerzita Palackého v Olomouci Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentu POZ 412/2021 31/07/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Dohoda o zabezpečení odbornej praxe POZ 415/2021 03/08/2021
Adriana Hlavatá Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 28€ POZ 416/2021 03/08/2021
Matej Schill Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 421/2021 05/08/2021
Lýdia Šimčíková Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 28€ POZ 422/2021 05/08/2021
Kristína Žilíková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 424/2021 10/08/2021
Mgr. Alena Svobodová Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 63€ POZ 431/2021 12/08/2021
Lukáš Kán Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 433/2021 14/08/2021
Katarína Poliaková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 434/2021 17/08/2021
Matúš Vodecký Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 435/2021 17/08/2021
Slavomíra Kršková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 436/2021 17/08/2021
Zuzana Huntošová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 437/2021 19/08/2021
Miroslava Šimková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 438/2021 19/08/2021
Marína Kizeková Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 442/2021 24/08/2021
Matej Schill Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 446/2021 25/08/2021
Univerzita Karlova, 3. lekárska fakulta Zmluva o zabezpečení odbornej praxe POZ 449/2021 27/08/2021
Univerzita Karlova, 3. lekárska fakulta Zmluva o zabezpečení odbornej praxe POZ 450/2021 28/08/2021
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Zmluva o odbornej pomoci POZ 451/2021 28/08/2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Dohoda o odbornej praxi študenta POZ 453/2021 01/09/2021
Miroslava Potančoková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 457/2021 03/09/2021
Karin Petrovičová Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 458/2021 03/09/2021
Matúš Uhrík Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 459/2021 03/09/2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentu POZ 460/2021 03/09/2021
Bc. Adriana Kohoutková Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 462/2021 04/09/2021
Martin Števčina Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 464/2021 07/09/2021
Andrej Bucha Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 466/2021 07/09/2021
Filip Murgaš Zmluva o odbornej praxi študenta POZ 467/2021 07/09/2021
Kristína Sekerešová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 478/2021 15/09/2021
PharmDr. Daniela Gregorová Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 479/2021 15/09/2021
Miroslav Melih Dohoda o zvýšení kvalifikácie POZ 482/2021 17/09/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 483/2021 20/09/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 484/2021 20/09/2021
Obchodná akadémia Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe POZ 485/2021 20/09/2021