Zmluvy o nájme

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
Asseco Central Europe, a.s. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 75€ 327/2020 04/09/2020
ASO VENDING s.r.o. Zmluva o nájme - 1ks automatu NECTA - Železnô POZ 394/2020 08/10/2020
Eva Čupková - KVETY ASTRA Zmluva o krátkodobom nájme - prezentácia jesennej výsadby 75€ POZ 406/2020 02/10/2020
Lupták Dezider Zmluva o krátkodobom nájme - predaj vianočných trubičiek v priestore pri tržnici 5€ POZ 485/2020 10/12/2020
TobViv s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 333€ POZ 494/2020 15/12/2020
ORTOPROplus, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 1056.48€ POZ 501/2020 19/12/2020
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 17/2021 21/01/2021
Protetika, a.s. Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 867.50€ POZ 24/2021 27/01/2021
KAIROS DENTAL s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 77€ POZ 534/2020 04/02/2021
Linde Gas k.s. Zmluva o nájme technického zariadenia číslo NOxBOx 01 -2020 POZ 128/2021 30/03/2021