Zmluvy o nájme

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
Asseco Central Europe, a.s. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 75€ 327/2020 04/09/2020
ASO VENDING s.r.o. Zmluva o nájme - 1ks automatu NECTA - Železnô POZ 394/2020 08/10/2020
Eva Čupková - KVETY ASTRA Zmluva o krátkodobom nájme - prezentácia jesennej výsadby 75€ POZ 406/2020 02/10/2020
Lupták Dezider Zmluva o krátkodobom nájme - predaj vianočných trubičiek v priestore pri tržnici 5€ POZ 485/2020 10/12/2020
TobViv s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 333€ POZ 494/2020 15/12/2020
ORTOPROplus, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 1056.48€ POZ 501/2020 19/12/2020
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 17/2021 21/01/2021
Protetika, a.s. Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 867.50€ POZ 24/2021 27/01/2021
KAIROS DENTAL s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 77€ POZ 534/2020 04/02/2021
Linde Gas k.s. Zmluva o nájme technického zariadenia číslo NOxBOx 01 -2020 POZ 128/2021 30/03/2021
Paula Fresh s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 174/2021 01/05/2021
COPY PRINT GROUP, a.s. Zmluva o nájme a o servisno - materiálovom zabezpečení zariadenia 44/2021 POZ 297/2021 22/05/2021
ŠK MMFITNESS, občianske združenie Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 358/2021 01/07/2021
Stanislav Koreň - MICHEL Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 383/2021 01/08/2021
Marta Šólová Zmluva o krátkodobom nájme 75€ POZ 427/2021 12/08/2021
Dallmayr Vending & Office k.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 448/2021 01/10/2021
EUROINEX, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 465/2021 01/10/2021
MBB, a.s. Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva POZ 472/2021 11/09/2021
Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 471/2021 01/10/2021
Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 474/2021 01/10/2021
Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 475/2021 01/10/2021
Vladimír Borko T 613 Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 476/2021 01/10/2021
Fekollini s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 477/2021 01/10/2021
Goldman Systems, a.s. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov POZ 495/2021 25/09/2021
VERY GOODIES SK s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov POZ 500/2021 01/10/2021