Zmluvy o dielo

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
TNT Express Worldwide spol. s r. o. Zmluva o poskytovaní colných služieb POZ 473/2020 04/12/2020
SOMI Systems a. s. Zmluva o dielo č. KB20046 17400€ POZ 4/2021 12/01/2021
General Electric International (Slovensko), s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20211883_Z 146400€ POZ 69/2021 13/02/2021