Zmluvy o dielo

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
TNT Express Worldwide spol. s r. o. Zmluva o poskytovaní colných služieb POZ 473/2020 04/12/2020
SOMI Systems a. s. Zmluva o dielo č. KB20046 17400€ POZ 4/2021 12/01/2021
General Electric International (Slovensko), s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20211883_Z 146400€ POZ 69/2021 13/02/2021
Asseco Central Europe, a.s. Zmluva o diele a o poskytnutí servisnej podpory 80448€ POZ 208/2021 01/05/2021
digiDATA, spol. s r.o. Zmluva o dielo 3800€ POZ 232/2021 08/05/2021
UMWELT s. r. o. Zmluva č. 22/07/2021, na vypracovanie dokumentácie podľa zákona č. 24/2006 o EIA pre „Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo zdravotníckej starostlivosti v rámci areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica“ 1668€ POZ 418/2021 04/08/2021