Servisné zmluvy

Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
TESLA Blue Planet s. r. o. Servisná zmluva č. 02/11/2020 POZ 496/2020 15/12/2020
GUTTA Slovakia, s.r.o. Bratislava Servisná zmluva č. SK-S-0092/2021 17820€ POZ 129/2021 30/03/2021
Siemens Healthcare s.r.o. Servisná zmluva 67425.99€ POZ 146/2021 02/04/2021
Siemens Healthcare s.r.o. Servisná zmluva 329362.41€ POZ 147/2021 02/04/2021
S&T Slovakia s.r.o. Servisná zmluva 126539.71€ POZ 148/2021 02/04/2021
General Electric International (Slovensko), s.r.o. Servisná zmluva 221400€ POZ 149/2021 02/04/2021
ISOHELP s. r. o. Licenčná a servisná zmluva 14500€ POZ 332/2021 16/06/2021
General Electric International (Slovensko), s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202114765_Z 230400€ POZ 405/2021 16/07/2021