Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 207/2020 02/03/2020
Univerzitná nemocnica Martin Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 208/2020 28/02/2020
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 211/2020 26/06/2020
Glivi, s.r.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 213/2020 24/06/2020
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 225/2020 01/06/2020
Longauerová Klaudia, Bc. Dohoda o poskytnutí príspevku 1000€ POZ 227/2020 07/07/2020
ČECHOVO, s. r. o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 228/2020 09/07/2020
ČECHOVO SK, s. r. o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 229/2020 09/07/2020
Siemens Healthcare s.r.o. Zmluva o výpožičke 32160€ POZ 230/2020 11/07/2020
Emperial s.r.o. Zmluva o bezplatnej výpožičke - 2 ks čistička vzduchu BEEWAIR 3180€ POZ 235/2020 17/07/2020
Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o. Zmluva o zabezpečení ubytovania - detské tábory v Železnôm POZ 237/2020 17/07/2020
Surgitech s.r.o. Zmluva o výpožičke 50000€ POZ 240/2020 18/07/2020
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služby - elektronická schránka 4800€ POZ 241/2020 22/07/2020
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Zmluva o údržbe č. 2020 003 PS 811 POZ 242/2020 25/07/2020
Nemocnica Zvolen, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 245/2020 03/07/2020
Národná transfúzna služba SR Bratislava Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 246/2020 26/06/2020
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 210€ POZ 266/2020 16/07/2020
ARIEL, n.o. Zmluva o zabezpečení ubytovania POZ 269/2020 01/08/2020
Best Camp, s.r.o. Zmluva o zabezpečení ubytovania POZ 270/2020 01/08/2020
Best Camp - Milena Kapustová Zmluva o zabezpečení ubytovania POZ 271/2020 01/08/2020
Medtronic Slovakia s.r.o. ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 25200€ POZ 272/2020 04/08/2020
CMI spol. s r.o. Zmluva o výpožičke 32600€ POZ 273/2020 04/08/2020
Alcon Pharmaceuticals CZ, s r. o. - organizačná zložka ZMLUVA O PREDVEDENÍ ZARIADENIA POZ 277/2020 05/08/2020
Občianske združenie OKO Zmluva o poskytnutí poštovného priečinka POZ 279/2020 05/08/2020
ULTRAMED s.r.o. Zmluva o výpožičke 14500€ POZ 285/2020 12/08/2020
ULTRAMED s.r.o. Zmluva o výpožičke 14500€ POZ 286/2020 12/08/2020
AngioAmb s.r.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 283/2020 04/08/2020
Linde Gas s. r. o. Zmluva o výpožičke 17704.01€ POZ 308/2020 20/08/2020
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zmluva o odbornej pomoci č. 15/20020 POZ 309/2020 21/07/2020
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 70€ POZ 310/2020 10/07/2020
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 70€ POZ 312/2020 20/07/2020
VITACARE, s. r. o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 313/2020 20/07/2002
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 314/20020 10/08/2020
Úsmev ako dar, Pobočka Banská Bystrica Zmluva o zabezpečení ubytovania POZ 315/2020 22/08/2020
IT Real, s.r.o., Bystrická správcovská sgentúra Zmluva o poskytovaní služieb POZ 318/2020 27/08/2020
DISPOMED, s.r.o. Zmluva o výpožičke 24000€ POZ 329/2020 05/09/2020
Novamed, spol. s r.o. Zmluva o výpožičke 36653€ POZ 330/2020 05/09/2020
Medilas spol. s r.o. Bratislava Zmluva o výpožičke 144000€ POZ 331/2020 05/09/2020
RADIX s.r.o. Zmluva o výpožičke 70090.59€ POZ 332/2020 05/09/2020
Cebáková Katarína, Mgr. Dohoda o poskytnutí príspevku 1000€ POZ 335/2020 08/09/2020
Štefániková Alexandra JUDr. Zmluva o poskytovaní právnych služieb POZ 337/2020 01/10/2020
Občianske združenie Transplantácie pečene.info Zmluva o poskytnutí poštovného priečinka POZ 340/2020 09/09/2020
Mesto Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č. 1666/2020/PS ESM - 1269 POZ 344/2020 10/09/2020
PhDr. Zuzana Murínová Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári 392.25€ POZ 350/2020 11/09/2020
Stredoslovenská energetika, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny POZ 351/2020 12/09/2020
Intuitive Surgical, Sarl Smlouva o spolupráci POZ 342/2020 09/09/2020
Bystričanová Veronika, Mgr. Dohoda o poskytnutí príspevku 1000€ POZ 353/2020 15/09/2020
Gonda Jozef, Bc. Dohoda o poskytnutí príspevku 1000€ POZ 354/2020 15/09/2020
Katková Mária, Bc. Dohoda o poskytnutí príspevku 1000€ POZ 355/2020 15/09/2020
ELMED s.r.o. Zmluva o výpožičke - EKG prístroj 3100€ POZ 357/2020 22/09/2020
Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke - Anesteziologický prístroj 2 kusy 69999.98€ POZ 358/220 22/09/2020
Medtronic Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke - BIS VISTA 7000€ POZ 359/2020 22/09/2020
HUMA-LAB Apeko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 52800€ POZ 367/2020 29/09/2020
Nemocnica Zvolen, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 70€ POZ 386/2020 08/09/2020
NÚSCH, a. s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 56€ POZ 387/2020 31/08/2020
Nemocnica Zvolen, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 388/2020 24/08/2020
Remedica s. r. o., ambulancia praktického lekára Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 63€ POZ 389/2020 03/09/2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 390/2020 03/09/2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 391/2020 09/09/2020
MEDISYNER s. r. o. Zmluva o výpožičke 13900€ POZ 392/2020 03/10/2020
Nemocnica Zvolen, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 154€ POZ 400/2020 22/09/2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 401/2020 28/09/2020
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 154€ POZ 402/2020 22/09/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 342/2020 POZ 403/2020 14/10/2020
Randox s.r.o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 413/2020 04/09/2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov POZ 414/2020 26/10/2020
Randox s.r.o. Zmluva o poskytovaní externej kontroly kvality QCMD 1178.22€ POZ 415/2020 28/10/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 405/2020 77346€ POZ 416/2020 28/10/2020
EKOPLANT s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 610.70€ POZ 419/2020 29/10/2020
Disig, a. s. Zmluva č. D20201020_1 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov POZ 421/2020 31/10/2020
Drozdíková Slavomíra Simona, Bc. Dohoda o poskytnutí príspevku 500€ POZ 422/2020 03/11/2020
Artspect, spol. s r.o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 423/2020 02/11/2020
RADIOMETER s.r.o. Zmluva o výpožičke 25000€ POZ 424/2020 06/11/2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Číslo zmluvy 120024040 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou POZ 425/2020 06/11/2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 427/2020 01/10/2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 428/2020 30/10/2020
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 429/2020 15/10/2020
MEDIS Nitra, spol s r.o. Zmluva o výpožičke Z12/2020mp 5750€ POZ 433/2020 13/11/2020
ULTRAMED s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 441/2020 20/11/2020
CITONOVA spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 30623.79€ POZ 442/2020 21/11/2020
Chiramex Zvolen Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 444/2020 20/11/2020
JUDr. Blanka Gondová, advokát ZMLUVA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA POZ 446/2020 01/01/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Zmluva o poskytovaní služieb POZ 461/2020 01/12/2020
DORA Gastro Slovakia, a.s. Zmluva o výrobe a distribúcií desiát, olovrantov a večerí pre súkromnú materskú školu POZ 464/2020 02/12/2020
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla POZ 465/2020 31/12/2020
Fresenius Kabi s. r. o. Zmluva o výpožičke 3200€ POZ 333/2020 02/12/2020
Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU POZ 468/2020 30/11/2020
Miklošková Emília MUDr. Zmluva o výpožičke 50€ POZ 469/2020 03/12/2020
REHABB občianske združenie Zmluva o výpožičke 110€ POZ 470/2020 03/12/2020
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva číslo: 0609000276 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia POZ 474/2020 04/12/2020
MAGNA ENERGIA a.s. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02 POZ 475/2020 01/01/2021
MAGNA ENERGIA a.s. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06 POZ 476/2020 01/01/2021
Roche Slovensko, s.r.o. Zmluva o predaji lekárskeho prístroja 8988€ POZ 480/2020 08/12/2020
The Binding Site, s.r.o. Zmluva o výpožičke 60000€ POZ 481/2020 09/12/2020
FMC - dialyzačné služby, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb- zimná údržba POZ 482/2020 09/12/2020
S.A.B. Slovakia, s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 1200€ POZ 486/2020 10/12/2020
OFTAL, s.r.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 147€ POZ 489/2020 30/11/2020
OFTAL, s.r.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 147€ POZ 490/2020 30/11/2020
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zmluva o poskytnutí služby POZ 491/2020 15/12/2020
Novamed, spol. s r.o. Zmluva o výpožičke POZ 493/2020 15/12/2020
Randox s.r.o. Zmluva o poskytovaní Externej kontroly kvality - Riqas 1081.65€ POZ 495/2020 15/12/2020
Peter Kuzmišin - ManaCon Zmluva POZ 499/2020 01/01/2021
Peter Kuzmišin - ManaCon Zmluva POZ 500/2020 01/01/2021
Peter Kuzmišin - ManaCon Zmluva POZ 502/2020 01/01/2021
Mesto Banská Bystrica Zmluva č. OEM-ES/2086/2020 o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Bystrica 75808.26€ POZ 504/2020 01/01/2021
MEDITRADE spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 505/2020 23/12/2020
Medtronic Slovakia s.r.o. Zmluva o výpožičke 54000€ POZ 506/2020 24/12/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 644/2020 594000€ POZ 527/2020 26/12/2020
TIMED, s.r.o. Zmluva o výpožičke č. 106/2020 25000€ POZ 508/2020 05/01/2021
TIMED, s.r.o. Zmluva o výpožičke č. 107/2020 293€ POZ 509/2020 05/01/2021
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Zmluva o vykonávaní laboratórnych vyšetrení POZ 510/2020 05/01/2021
sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí obratového bonusu BC-2572 POZ 511/2020 01/01/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - vakcíny 38610€ POZ 5/2021 07/01/2021
Eva Čupková - KVETY ASTRA Dohoda o započítaní pohľadávok 210€ POZ 6/2021 13/01/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 66/2021 - vakcína 468600€ POZ 7/2021 12/01/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o uchovávaní liekov č. 27/2021 POZ 8/2021 12/01/2021
Občianske združenie Transplantácia pečene.info Zmluva o výpožičke - monitor Sony, rokovacie stoly 3874€ POZ 9/2021 16/01/2021
Liga proti rakovine SR Zmluva o spolupráci POZ 11/2021 16/01/2021
EKOPLANT s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 587.46€ POZ 12/2021 21/01/2021
CMI spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 600€ POZ 13/2021 21/01/2021
InaMED Plus, s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 15/2021 21/01/2021
ORTOPROplus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí poštového priečinka POZ 18/2021 21/01/2021
Eyna s. r. o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POZ 21/2021 22/01/2021
Ústav hematologie a krevní transfuze Závazná přihláška k programu mezilaboratorního porovnání (MLP) POZ 25/2021 27/01/2021
MEDITRADE spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 26/2021 29/01/2021
Bohemia Genetics s. r. o. ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 25000€ POZ 32/2021 02/02/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - liek Veklury 106260€ POZ 529/2020 20/11/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - liek Veklury 113850€ POZ 530/2020 29/10/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - liek Veklury 30360€ POZ 531/2020 23/10/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - liek Veklury 15180€ POZ 532/2020 14/10/2020
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu - liek Veklury 83490€ POZ 533/2020 16/12/2020
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 36/2021 26/01/2021
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 37/2021 26/01/2021
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 38/2021 26/01/2021
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 39/2021 26/01/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 40/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 41/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 42/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 43/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 44/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 45/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 46/2021 02/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 47/2021 02/02/2021
Úrad priemyselného vlastníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku POZ 48/2021 05/02/2021
MUDr. Dagmar Styková Zmluva o výpožičke 30€ POZ 49/2021 06/02/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 50/2021 02/02/2021
Euromedix, a. s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 53/2021 10/01/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 55/2021 26/01/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 56/2021 01/02/2021
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 57/2021 01/02/2021
Bc. Michaela Gregorová Dohoda o poskytnutí príspevku POZ 58/2021 15/02/2021
CITONOVA spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok POZ 59/2021 12/02/2021
Allio s.r.o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 60/2021 11/02/2021
BIOHEM, spol. s r.o. Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr POZ 61/2021 11/02/2021
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 70€ POZ 64/2021 29/01/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 658/2021 95700€ POZ 65/2021 08/02/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica Zmluva o odbornej a laboratórnej expertíze č. A/203/2021/epi POZ 68/2021 23/02/2021
Banskobystrický samosprávny kraj B.Bystrica Zmluva o spolupráci POZ 71/2021 24/02/2021
Pharmeco, s.r.o. Zmluva o výpožičke 72000€ POZ 74/2021 26/02/2021
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie motorových vozidiel EUROKASKO- SÚBOR 3898.17€ POZ 78/2021 01/03/2021
UROplus s.r.o. Zmluva o dočasnom poskytovaní služieb sterilizácie materiálov POZ 83/2021 05/03/2021
MG-Slovakia s.r.o. Zmluva o výpožičke 145000€ POZ 84/2021 05/03/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 737/2021 650100€ POZ 85/2021 09/02/2021
Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke 35328€ POZ 89/2021 09/03/2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zmluva o výpožičke POZ 86/2021 09/03/2021
ULTRAMED s.r.o. DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁ VOK 300€ POZ 91/2021 09/03/2021
sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí obratového bonusu POZ 97/2021 01/01/2021
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. Zmluva o výpožičke 136€ POZ 98/2021 11/03/2021
Novartis Slovakia s.r.o. Dohoda o podmienkach milosrdného programu - liek Mayzent POZ 99/2021 11/03/2021
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 105/2021 26/02/2021
Svet Zdravia, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 140€ POZ 106/2021 26/02/2021
Nemocnica Poprad a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 161€ POZ 107/2021 26/02/2021
AbbVie s.r.o. Dohoda o zachovaní mlčanlivosti pre klinické skúšania sponzorované spoločnosťou AbbVie POZ 111/2021 13/03/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2023240€ POZ 112/2021 23/03/2021
Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Zmluva o výpožičke POZ 115/2021 18/03/2021
Slovanet, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb POZ 116/2021 18/03/2021
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Zmluva o spolupráci pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti POZ 122/2021 20/03/2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu POZ 123/2021 24/03/2021
RADIOMETER s.r.o. Zmluva o výpožičke 59800€ POZ 126/2021 27/03/2021
Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica Zmluva č. 260/001/2021/OD o poskytovaní služieb osobnej dozimetrie POZ 127/2021 30/03/2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 70€ POZ 133/2021 26/02/2021
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi POZ 134/2021 01/03/2021
InaMED Plus, s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 136/2021 30/03/2021
BIOHEM, spol. s r.o. Zmluva o výpožičke 96000€ POZ 137/2021 30/03/2021
Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri FNsP FDR Kolektívna zmluva na roky 2021 - 2022 POZ 141/2021 01/04/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 13800€ POZ 155/2021 28/01/2021
Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 310500€ POZ 156/2021 11/02/2021