Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.

Domov / Nemocnica / Povinné zverejňované informácie / Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.