Dohody o urovnaní a započítaní pohľadávok

Domov / Nemocnica / Povinné zverejňované informácie / Dohody o urovnaní a započítaní pohľadávok
Zmluvná strana Účel zmluvy Suma / Predmet zmluvy Číslo zmluvy Dátum účinnosti
Eva Čupková - KVETY ASTRA Dohoda o započítaní pohľadávok 210€ POZ 206/2020 03/07/2020
CITONOVA spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 21055.6€ POZ 226/2020 07/07/2020
CMI spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 600€ POZ 233/2020 15/07/2020
MEDITRADE spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 276/2020 04/08/2020
ULTRAMED s.r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 300€ POZ 287/2020 12/08/2020
CITONOVA spol. s r.o. Dohoda o započítaní pohľadávok 25360.35€ POZ 349/2020 11/09/2020