Verejné obstarávanie

Domov / Nemocnica / Otvorená nemocnica / Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v
zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinná používať postupy určené ZVO.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákazek: www.ted.europa.euwww.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk , https://www.eks.sk/
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095670
Sídlo: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA – generálna riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková – ekonomická riaditeľka

Kontaktné osoby: Referát verejného obstarávania
Ing. Ľubica Bobrová, lbobrova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3886
Zlatica Šeďová, zsedova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Mgr. Anna Špitálska, aspitalska(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Mgr. Michal Bošeľa mbosela(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240

Prípravné trhové konzultácie:

predmet zákazkytermíny na PTKlink na dokumenty k PTKkontaktná osoba
„Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu“ s príslušenstvom 2 ksod 23.08. do 05.09.2019Oznámenie k PTKlmutalova(_@_)nspbb.sk
  Zápis z PTKlmutalova(_@_)nspbb.sk
CT prístroj najvyššej kategórie rozšírený o vyšetrenie pomocou Dual energy hardware a software v počte 1 ks16.12.2019Oznámenie k PTKlmutalova(_@_)nspbb.sk
  Zápis z PTK 

 

Súhrnné správy: podľa §10 ods. 10, §111 ods.2, §117 ods.6     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/635
Verejný obstarávateľ nezrealizoval v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 žiadnu podlimitnú zákazku a ani zákazku s nízkou hodnotou cez elektronický kontraktačný systém (EKS).

Číslo zákazky vo Vestníku VOPredmet zákazkyOdkaz na profil verejného obstarávateľa
Vestník 34/2020, 07.02.2020, 9163 – MSTRTG pre FNsPBBhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424978
Vestník 55/2020, 09.03.2020, 11077-MSTKONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/425239
Vestník 51/2020, 03.03.2020, 10791 – MSTANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM – Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/425045
Vestník 16/2020, 24.01.2020, 3689 – MSTNovorodenecký servoventilátor v počte 5kshttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424667
Vestník 23/2020, 30.01.2020, 5648 – MSTOperačný mikroskop pre neurochirurgiuhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424853
Vestník 252/2019, 11.12. 2019, 35055-MSTChirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiáluhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424169
Vestník 246/2019, 03.12. 2019, 34629-MSPStavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátorahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423904
Vestník 237/2019, 20.11. 2019, 33871-WYTLekárske roztokyhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423887
Vestník 229/2019, 08.11. 2019, 33207-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423548
Vestník 208/2019, 15.10. 2019, 26942-MSTSúbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služiebhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423152
Vestník 165/2019, 14.08. 2019, 22866-MSTVNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/422020
Vestník 158/2019, 05.08. 2019, 21972-MSTOFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421779
Vestník 150/2019, 29.07. 2019, 19859-MSPModernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1. etapahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421927
Vestník 144/2019, 19.07. 2019, 18205-MSTLIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421102
Vestník 125/2019,   24.06. 2019, 14914-MSTLIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKYhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421316
Vestník 98/2019,    17.05. 2019, 13088-MSTLIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKYhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420290
Vestník 94/2019,            13.05. 2019, 12684-MSPREKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICAhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415351
Vestník 61/2019,     27.03. 2019, 5915-MSTZabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACShttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419980
Vestník 53/2019,     15.03. 2019, 5365-MSTINFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419704
Vestník 17/2019,    24.01. 2019, 1747-WYPRekonštrukcia premostení a zábradlíhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419179
Vestník 251/2018,   21.12. 2018, 18371-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/418377
Vestník 251/2018, 21.12. 2018, 18366-MSTDigitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služiebhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/418019
Vestník 230/2018, 22.11. 2018, 16750-MSTKomplexný nemocničný informačný systémhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/417746
Vestník 222/2018, 12.11. 2018, 16142-MSSLikvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivostihttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/417852
Vestník 176/2018, 05.09. 2018, 12344-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotikáhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415787
Vestník 172/2018, 30.08. 2018, 12155-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetikáhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415020
Vestník 171/2018, 29.08, 2018, 12126 – IBSZabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACShttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/416309
Vestník 151/2018, 01.08. 2018, 10904-MSTElektrická enenrgiahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415776
Vestník 142/2018, 19.07. 2018, 9970-WYSServis vyhradených technických zariadeníhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415873
Vestník 116/2018, 13.06. 2018, 8164-MSTMEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/414406
Vestník 125/2018, 26.06. 2018, 8667-WYTDodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415383
Vestník 114/2018, 11.06. 2018,8024-MSTZemný plynhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/414811
Vestník 69/2018,           09.04.2018, 4844-WYTInovácia CT zariadeniahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/414097
Vestník 65/2018, 03.04. 2018, 4604-MSTCYTOSTATIKÁ – Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/413440
Vestník 221/2017, 09.11.2017, 15830-MSTINFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411462
Vestník 218/2017, 06.11.2017, 15651-DESZabezpečenie paušálneho pozáručného servisu chirurgického robotického systému da Vinci Si Surgical na obdobie 36 mesiacov.https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410957
Vestník 213/2017, 30.10.2017, 15241-MSTKONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411113
Vestník 202/2017, 13.10.2017, 14235-MSTANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410947
Vestník 183/2017, 18.09.2017, 13007-MSTKomplexný neuronavigačný systémhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410424
Vestník 157/2017, 10.08.2017, 11561-MSTElektrická enenrgiahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409921
Vestník 151/2017, 02.08.2017, 11221-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – č.270/2017https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409754
Vestník č. 41/2017 – 27.02.2017, 2421-MSTMobilný RTG prístroj s C-ramenom v počte 2 ks vrátane s ním súvisiacich služiebhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/405957
Vestník  č. 39/2017 – 23.02.2017, 2351-WYTTlačivá zdravotnícke a hospodárskehttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/405980
Vestník 31/2017, 13.02.2017, 1967-MSTLieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/405600