Verejné obstarávanie

Domov » Nemocnica » Otvorená nemocnica » Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v
zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinná používať postupy určené ZVO.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákazek: www.ted.europa.euwww.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk , https://www.eks.sk/
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská
Bystrica

IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095670
Sídlo: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Miriam Lapuníková, MBA – riaditeľka nemocnice

Kontaktné osoby: Referát verejného obstarávania
Ing. Ľubica Bobrová, Zlatica Šeďová
Telefón: + 421 48 441 32 40
lbobrova(_@_)nspbb.sk ; zsedova(_@_)nspbb.sk

Číslo zákazky vo
Vestníku VO
Predmet zákazkyOdkaz na profil verejného obstarávateľa
Vestník 213/2017, 30.10.2017, 15241-MSTKONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411113
Vestník 218/2017, 06.11.2017, 15651-DESZabezpečenie paušálneho pozáručného servisu chirurgického robotického systému da Vinci Si Surgical na obdobie 36 mesiacov.https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410957
Vestník 221/2017, 09.11.2017, 15830-MSTINFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411462
Vestník 202/2017, 13.10.2017, 14235-MSTANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410947
Vestník 151/2017, 02.08.2017, 11221-MSTLIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – č.270/2017https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409754
Vestník 183/2017, 18.09.2017, 13007-MSTkomplexný neuronavigačný systémhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410424
Vestník 157/2017, 10.08.2017, 11561-MSTelektrická energiahttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409921
Vestník 31/2017, 13.02.2017, 1967-MSTLieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Vestník č. 39/2017 – 23.02.2017, 2351-WYTTlačivá zdravotnícke a hospodárskehttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405980
Vestník č. 41/2017 – 27.02.2017, 2421-MSTMobilný RTG prístroj s C-ramenom v počte 2 ks vrátane s ním súvisiacich služiebhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/405957
Vestník č. 251/2016 – 28.12.2016, 17131 – WYTdodávka zdravotníckych pomôcok-roztokov a uretrálneho géluhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/405011
Vestník č. 247/2016 – 21.12.2016, 16895 – WYTServoventilátor s príslušenstvomhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404958
Vestník č. 233/2016 – 30.11.2016, 16163 – MSTKúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKYhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404405
Vestník č. 211/2016-31.10.2016, 15233- MSTUltrazvukové sonografické prístrojehttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404114
Vestník č. 186/2016 – 26.09.2016, 13235 -MSTKúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/403141
Vestník č. 181/2016 – 19.09.2016, 12976 -MSTKúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKYhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402886
Vestník č. 153/2016 – 09.08.2016, 11941 -MSTLaparoskopické zostavyhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402292
Vestník č. 132/2016 – 11.07.2016, 10682 -WYTUltrazvukový chirurgický aspirátor tkanivahttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402030
Vestník č. 70/2016 – 12.04.2016, 6974 -MSTZemný plynhttps://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/333635
Vestník č. 60/2016 – 29.03.2016, 6116 -MSTkúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ.https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332357
Vestník č. 53/2016 – 16.03.2016, 5578 -MSTVnútroočné šošovkyhttps://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/331535
Vestník č. 24/2016 – 04.02.2016, 2925 -WYTMobilný operačný stôl polohovateľný s príslušenstvomhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/159815
Vestník č. 15/2016 – 22.01.2016, 1850 -WYPStavebné úpravy stávajúcich priestorov na OAIM blok B1, B2 pod 0 NP lôžkovej časti FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica -Vzduchotechnika, ústredné vykurovanie a chladenie, meranie a reguláciahttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/159351
Vestník č. 20/2016 – 29.01.2016, 2415 – MSTkúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká.http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/159573
Vestník č. 7/2016 – 12.01.2016, 522- MSTMobilný RTG prístroj s C-ramenom s príslušenstvom v počte 2 ks pre potreby operačného traktu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/158753
Vestník č. 214/2015 – 29.10.2015, 21707 – WYTServoventilator pre umelú pľúcnu ventiláciu pacientov všetkých vekových kategórií so základným prislušenstvom v počte 1 kshttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156147
Vestník č. 206/2015 – 19.10.2015, 20801 – MSTkúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ – Antineoplastické činidláhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/155769
Vestník č. 193/2015 – 30.09.2015, 19672 – MSTDodávka ELEKTRICKEJ ENERGIEhttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/313215
Vestník č. 158/2015 – 12.08.2015, 16620 – MSTANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM – Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/306995
Vestník č. 156/2015 – 10.08.2015, 16402 – MSTKontrastné látky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica skupiny: V08A Jódové RTG kontrastné látky: V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode   * V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu: – V08CA Paramagnetické kontrastné látky.https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/306847
Vestník č. 144/2015 – 23.07.2015, 15094 – MSSLikvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/304467
Vestník č. 143/2015 – 22.07.2015, 14988-MSTSPASMOLYTIKÁ, ANTIDOTUM, SYMPATOMIMETIKÁ, VITAMÍNY,   VARIA, OFTALMOLOGIKÁhttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/304273
Vestník č. 133/2015 – 08.07.2015, 13974 – WYSZabezpečenie paušálneho servisu vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/302695
Vestník č. 106/2015 – 01.06.2015, 11718-MSTDigitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/298238
Vestník č. 102/2015 – 26.05.2015, 11478-WYPRekonštrukcia živičného krytu a odvodnenia vnútroareálových komunikácií v Novom nemocničnom areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/298065
Vestník č. 93/2015 – 13.05.2015,   10120 – MSTMediciálne , technické a špeciálne plynyhttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/295926
PRKUpgrade existujúceho zariadenia Magnetickej rezonancie MRI systému Signa HiSpeed Infinity 1,5 T výrobcu GE Healthcare na 16 kanálový MRI systém 1,5T Signa HDxt vyššej rady vrátane hardvérového a softvérového vybavenia.http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/635/138805
Vestník č. 80/2015 – 24.04.2015,   8942 – WYToftalmologický laserový fotokoagulátor sietnicehttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/294162
Vestník č. 58/2015 – 23.03.2015,   6430 – MST súťaž bola zrušenáDigitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/289983
Vestník č. 42/2015 – 27.02.2015,   4731 – WYTSPOTREBNÝ MATERIÁL – ORIGINÁLNE A KOMPATIBILNÉ TONERYpre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287466
Vestník č. 42/2015 – 27.02.2015,   4737 – WYTModulárne anestéziologické prístroje pre potreby Oddelenia centrálnych operačných sál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287498
Vestník č. 36/2015 – 19.02.2015,   4144 – WYTPAPIEROVÉ HYGIENICKÉ POTREBY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/286673
Vestník č. 252/2014 – 30.12.2014, 31597 – WYTTLAČIVÁ ZDRAVOTNÍCKE A HOSPODÁRSKE pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/280196
Vestník č. 219/2014 – 10.11.2014, 27344 – WYTČISTIACE PROSTRIEDKY A HYGIENICKÉ POTREBY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/273516
Vestník č. 210/2014 – 28.10.2014, 26195 – WYTVideoendoskopická technika pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/271721
PRKServis archivovaného riešenia pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/635/149837
PRKPozáručný servis a pravidelná preventívna údržba rádioterapeutických zariadení výrobcu Varian , prevádzkovaných na rádioterapeutickom pracovisku Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/635/149573
Vestník č. 194/2014 z 06.10.2014, č. 23551-MSTBrachyterapeutický ožarovací prístroj s plánovacím systémom pre potreby Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricahttp://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/267519
Vestník č. 192/2014 – 02.10.2014, 23190 – MSTLieky indikačných skupín – ANTIPSYCHOTIKÁ – (Neuroleptiká), Psycholeptiká, ANTIREUMATIKÁ – Antiflogistiká, Antiuretiká – Protizápalové a protireumatické prípravky, CHEMOTERAPEUTIKÁ vrátane Tuberkulostatík – Látky ničiace baktérie na systémové použitie, VAZOPRESORIKÁ – Vazoprotektory pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/267071