Verejné obstarávanie

Domov / Nemocnica / Otvorená nemocnica / Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v
zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinná používať postupy určené ZVO.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákazek: www.ted.europa.euwww.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk , https://www.eks.sk/
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095670
Sídlo: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA – riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková – ekonomicko – prevádzková námestníčka

Kontaktné osoby: Referát verejného obstarávania
Ing. Ľubica Bobrová, lbobrova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3886
Alena Wágnerová awagnerova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3886
Mgr. Anna Špitálska, aspitalska(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Mgr. Michal Bošeľa mbosela(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Ing. Katarína Husíková khusikova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240

Prípravné trhové konzultácie:

predmet zákazky termíny na PTK link na dokumenty k PTK kontaktná osoba
„Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu“ s príslušenstvom 2 ks od 23.08. do 05.09.2019 Oznámenie k PTK lmutalova(_@_)nspbb.sk
    Zápis z PTK lmutalova(_@_)nspbb.sk
CT prístroj najvyššej kategórie rozšírený o vyšetrenie pomocou Dual energy hardware a software v počte 1 ks 16.12.2019 Oznámenie k PTK lmutalova(_@_)nspbb.sk
    Zápis z PTK lmutalova(_@_)nspbb.sk

Výzva o prejavenie záujmu o dodávku elektrickej energie a zemného plynu

Oznámenie o zrušenie priameho rokovacieho konania

Opätovná výzva o prejavenie záujmu o dodávku elektrickej energie a zemného plynu

Súhrnné správy: podľa §10 ods. 10, §111 ods.2, §117 ods.6     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/635
Verejný obstarávateľ nezrealizoval v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 žiadnu podlimitnú zákazku a ani zákazku s nízkou hodnotou cez elektronický kontraktačný systém (EKS).

Číslo zákazky vo Vestníku VO Predmet zákazky Odkaz na profil verejného obstarávateľa
Vestník 293/2021, 23.12.2021, 59505-MST Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/436006
Vestník 285/2021, 13.12.2021, 58488-MST OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/435743
Vestník 285/2021, 13.12.2021, 58487-MST Urologická zostava vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/435189
Vestník 255/2021, 04.11.2021, 53565-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/434952
Vestník 229/2021, 11.10. 2021, 45820-MST Ultrazvukové sonografické prístroje – projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/434466
Vestník 215/2021, 21.09.2021, 43673-WYS Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/434263
Vestník 191/2021, 16.08.2021, 40992-MST Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (UHPLC) s hmotnostným detektorom vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/433316
Vestník 160/2021, 14.07.2021, 32787-MST Systém na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie – vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/433026
Vestník 155/2021, 07.07.2021, 31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432948
Vestník 154/2021, 06.07.2021, 31076-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu Antianemiká, Soli a Iony, Vazodilatancia, Hypotenzíva https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432811
Vestník 149/2021, 28.06.2021, 30403-MST Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432709
Vestník 149/2021, 28.06.2021, 30396-MST Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432465
Vestník 147/2021, 24.06.2021, 30287-WYT Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom – hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432538
Vestník 131/2021, 02.06.2021, 28535-MST Automatizovaný náterový a farbiaci automat a digitálna morfológia v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432137
Vestník 131/2021, 02.06.2021, 28551-MST Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/432217
Vestník 112/2021, 06.05.2021, 26375-MST Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/431819
Vestník 88/2021, 15.04.2021, 18979-MST Rukavice lekárske jednorázové https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/431017
Vestník 80/2021, 01.04.2021, 17190-MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430930
Vestník 80/2021, 01.04.2021, 17195-MSS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou materskej školy https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/431161
Vestník 72/2021, 22.03.2021, 16051-MSS Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430962
Vestník 60/2021, 04.03.2021, 14697-MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430641
Vestník 57/2021, 01.03.2021, 14398-MST Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430507
Vestník 49/2021, 17.02.2021, 13478-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430206
Vestník 269/2020, 23.12.2020, 45524 – MST Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429600
Vestník 267/2020, 21.12.2020, 45311 – MST Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429534
Vestník 265/2020, 17.12.2020, 45124 – MST Digitálne mobilné pojazdné RTG III https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429487
Vestník 265/2020, 17.22.2020, 45121 – MST Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429260
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44822 – MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429261
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44821 – MST Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429245
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44823 – MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 – ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/428953
Vestník 254/2020, 02.12.2020, 44200 – MST Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/427671
Vestník 251/2020, 27.11.2020, 43912 – WYT Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/429244
Vestník 244/2020, 18.11.2020, 43130 – MSS Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/427679
Vestník 236/2020, 05.11.2020, 42208 – MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/427673
Vestník 200/2020, 24.09.2020, 33049 – MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 – Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/427254
Vestník 193/2020, 14.09.2020, 32549 – MST CYTOSTATIKÁ – Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/426970
Vestník 34/2020, 07.02.2020, 9163 – MST RTG pre FNsPBB https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424978
Vestník 55/2020, 09.03.2020, 11077-MST KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/425239
Vestník 51/2020, 03.03.2020, 10791 – MST ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM – Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/425045
Vestník 16/2020, 24.01.2020, 3689 – MST Novorodenecký servoventilátor v počte 5ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424667
Vestník 23/2020, 30.01.2020, 5648 – MST Operačný mikroskop pre neurochirurgiu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424853
Vestník 252/2019, 11.12. 2019, 35055-MST Chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/424169
Vestník 246/2019, 03.12. 2019, 34629-MSP Stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423904
Vestník 237/2019, 20.11. 2019, 33871-WYT Lekárske roztoky https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423887
Vestník 229/2019, 08.11. 2019, 33207-MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423548
Vestník 208/2019, 15.10. 2019, 26942-MST Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/423152
Vestník 165/2019, 14.08. 2019, 22866-MST VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/422020
Vestník 158/2019, 05.08. 2019, 21972-MST OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421779
Vestník 150/2019, 29.07. 2019, 19859-MSP Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1. etapa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421927
Vestník 144/2019, 19.07. 2019, 18205-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421102
Vestník 125/2019,   24.06. 2019, 14914-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421316
Vestník 98/2019,    17.05. 2019, 13088-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420290
Vestník 94/2019,            13.05. 2019, 12684-MSP REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415351
Vestník 61/2019,     27.03. 2019, 5915-MST Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419980
Vestník 53/2019,     15.03. 2019, 5365-MST INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419704
Vestník 17/2019,    24.01. 2019, 1747-WYP Rekonštrukcia premostení a zábradlí https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/419179