Verejné obstarávanie

Domov / Nemocnica / Otvorená nemocnica / Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v
zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinná používať postupy určené ZVO.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákazek: www.ted.europa.euwww.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk , https://www.eks.sk/
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095670
Sídlo: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA – riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková – ekonomicko – prevádzková námestníčka

Kontaktné osoby: Referát verejného obstarávania
Ing. Ľubica Bobrová, lbobrova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 2106
Ing. Zuzana Varmuzeková zvarmuzekova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3886
Mgr. Anna Špitálska, aspitalska(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Mgr. Michal Bošeľa mbosela(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240
Ing. Katarína Husíková khusikova(_@_)nspbb.sk +421 48/441 3240

Oznámenie o zrušenie priameho rokovacieho konania

Opätovná výzva o prejavenie záujmu o dodávku elektrickej energie a zemného plynu

Súhrnné správy: podľa § 111 ods. 2; § 117 ods.10    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/635

Číslo zákazky vo Vestníku VO Predmet zákazky Odkaz na profil verejného obstarávateľa
Vestník 24/2023, 02.02.2023, 4273-WNT Pomôcky k inkontinencii https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456637?cHash=ecbd32bfb467c5fb5306488cdaf8d79f
Vestník 18/2023, 26.01.2023, 2561-MST Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456818?cHash=723250a9cc9436546f6ed7cc9149fe72
Vestník 17/2023, 25.01.2023, 2417-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456899?cHash=64765b13bab56e0cb06d93e134eceb26
Vestník 16/2023, 24.01.2023, 2288-MSS Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti + následné zabezpečenie prevádzky https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456016?cHash=d9faa0ff824171879206d9b818fdd8a4
Vestník 15/2023, 23.01.2023, 2033-MST CYTOSTATIKÁ – Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2758/2022 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456443?cHash=c18349c89bfff9ac1b92e405b692b68f
Vestník 269/2022, 21.12.2022, 50724-MST Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/454779?cHash=4d129dfbb9aeeffc965e29b515492070
Vestník 245/2022, 16.11.2022, 47882-MST Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/451859?cHash=ba906fb1bf911629e427dfe39c643613
Vestník 239/2022, 08.11.2022, 47128-WNT Sietnicový laser s navigáciou, 1ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/451662?cHash=4e235af73cd4e7cc23c75aa287f97c72
Vestník 227/2022, 20.10.2022, 44275-WNT Zubolekárska súprava s integrovaným stomatologickým kreslom 2ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/450407?cHash=4ce7241d8019a92908f4d053471e76ec
Vestník 218/2022, 07.10.2022, 42740-WNT Centrálne venózne katétre, Midline a PICC https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/449702?cHash=377f55ee1e447c6e6a080e0554163a8a
Vestník 216/2022, 05.10.2022, 42569-WNT Dodanie papierových hygienických potrieb a zásobníkov na obdobie 12 mesiacov vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/449507?cHash=c98f6164d4b788ca2d09fe0a97a5c093
Vestník 215/2022, 04.10.2022, 42473-WNT Širokouhlá fundus kamera, 1 ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/449497?cHash=4f5c524feb2542a957947edb50f56567
Vestník 212/2022, 30.09.2022, 42131-WNT Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snímaním vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/448029?cHash=d75b6cb8b55505f146b12d543fea68f6
Vestník 199/2022, 12.09.2022, 40513-WNT Zubolekárska súprava s integrovaným stomatologickým kreslom 2ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/447700?cHash=6b10f20e6b7b757f7dda534153088992
Vestník 195/2022, 06.09.2022, 39946-POT Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky Magnetická rezonancia 3T vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/447341?cHash=3288cfb519b5f90228991cfb120203ec
Vestník 191/2022, 31.08.2022, 39217-MSS Dokumentácia pre štátnu expertízu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/446416?cHash=a50667821107ba0b1777c886976e822d
Vestník 177/2022, 10.08.2022, 36841-MST Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/445696?cHash=5cbcf2ced214ca32c10fa77973f968fc
Vestník 172/2022, 03.08.2022, 35764-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia objektu – II. Psychiatrická klinika SZU FNsP BB https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/445450?cHash=e7f1a0b3c7f2785df35c5d47377250df
Vestník 158/2022, 14.07.2022, 32436-WNT Infúzne a transfúzne súpravy https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/443218?cHash=098fd3bd6e6f94c8a76f97c372f4998a
Vestník 152/2022, 07.07.2022, 31350-MST ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica RVO/2214/2022 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/443572?cHash=358f69c7a6abf4357083218da88d6897
Vestník148/2022, 30.06.2022, 30754-MST Lieky v rozsahu RVO/2141/2022 Laxat.,Antidiab.(vrát.inzulínu),Cardiaca,Antiarrhythmica,Diuret.,Uterot.,Antiepilept.,Anticonvul.,Antiparikin.,Anxiolytica,Otorhinolar.,Expector.,Mucolytica,Antitussica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/442916?cHash=b997028f96c2491c02a32b52f1313680
Vestník 115/2022, 16.05.2022, 26734-MST Digitálne mobilné CBCT v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/439687?cHash=e87233a8955404b494785c7ae833dafd
Vestník 89/2022, 11.04.2022, 19563-WNT Sterilizačné a posterilizačné obaly https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/438333?cHash=9af9caf026259b0c668d7cee6aa8f8e5
Vestník 80/2022, 30.03.2022, 17917-MST IHLY JEDNORAZOVÉ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/437972?cHash=09d59a5ddf8210b68c7986390f2bfe34
Vestník 51/2022, 17.02.2022, 14183-MST Spotrebný materiál k ECMO prístrojom https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/437003?cHash=1369705f06740cd07b0eab22786ee418
Vestník 48/2022, 14.02.2022, 13403-MSS Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 24 mesiacov https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/436616?cHash=64cc9aa448c540f09e6ec5f5f3c0069d
Vestník 11/2022, 18.01.2022, 2457-MST Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/436309?cHash=3c64f0274cf4b5bbcfc6a98d8a8b15bd
Vestník 293/2021, 23.12.2021, 59505-MST Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/436006?cHash=2851ec6a6b6ac286b05471390b662de6
Vestník 285/2021, 13.12.2021, 58488-MST OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/435743?cHash=24af0e9ec230ec017c00ba18112d429a
Vestník 285/2021, 13.12.2021, 58487-MST Urologická zostava vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/435189?cHash=05905c5517f9559d52f034da82445464
Vestník 255/2021, 04.11.2021, 53565-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/434952?cHash=e8ceb6a3bb9197c077a49508fc2b72b4
Vestník 229/2021, 11.10. 2021, 45820-MST Ultrazvukové sonografické prístroje – projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/434466?cHash=e227d313bca5eee82ecf8092bbd5e410
Vestník 215/2021, 21.09.2021, 43673-WYS Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/434263?cHash=0b082e2b4dd3102e43130595a18ced44
Vestník 191/2021, 16.08.2021, 40992-MST Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (UHPLC) s hmotnostným detektorom vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/433316?cHash=69adcf34dd10374573ef9f38219130bf
Vestník 160/2021, 14.07.2021, 32787-MST Systém na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie – vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/433026?cHash=f54449c21301aa4a731f485c890fe392
Vestník 155/2021, 07.07.2021, 31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432948?cHash=bcf8ce1fec03ec367e693668075c15d3
Vestník 154/2021, 06.07.2021, 31076-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu Antianemiká, Soli a Iony, Vazodilatancia, Hypotenzíva https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432811?cHash=0f053fc1a38dab89cd105a980e31358c
Vestník 149/2021, 28.06.2021, 30403-MST Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432709?cHash=a9a57b718f221a6b643b5f9d373be0a4
Vestník 149/2021, 28.06.2021, 30396-MST Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432465?cHash=1107bfa70724e0e5d1a226aac70f0e8b
Vestník 147/2021, 24.06.2021, 30287-WYT Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom – hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432538?cHash=eb28fb21c78b25e7686cf264c504a7d8
Vestník 131/2021, 02.06.2021, 28535-MST Automatizovaný náterový a farbiaci automat a digitálna morfológia v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432137?cHash=88fe13f806effec44077801627b12bea
Vestník 131/2021, 02.06.2021, 28551-MST Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432217?cHash=41cc2962aeb8a5e7d122abf2d89b2aaa
Vestník 112/2021, 06.05.2021, 26375-MST Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/431819?cHash=5ff9448aa1ca1767e9ae164302eaa2d1
Vestník 88/2021, 15.04.2021, 18979-MST Rukavice lekárske jednorázové https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/431017?cHash=8a9f6f4704abc10fab8a3d04febe2999
Vestník 80/2021, 01.04.2021, 17190-MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/430930?cHash=9e1be22b05c65fe50593637d02f29507
Vestník 80/2021, 01.04.2021, 17195-MSS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou materskej školy https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/431161?cHash=3ae2aeb95b5475e08d914eb75f25465b
Vestník 72/2021, 22.03.2021, 16051-MSS Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/430962?cHash=cef7c01b45ae47c5c81f5b975711a641
Vestník 60/2021, 04.03.2021, 14697-MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/430641?cHash=677f7f2a80fba97d858a7c1e8988954a
Vestník 57/2021, 01.03.2021, 14398-MST Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/430507?cHash=797a340dbf1bd13ccaf8e8155aa0b2e6
Vestník 49/2021, 17.02.2021, 13478-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/430206?cHash=4606ac8c0d90fe9ca045ece5a2e240b8
Vestník 269/2020, 23.12.2020, 45524 – MST Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429600?cHash=73ac75251783647a5d595deebd585222
Vestník 267/2020, 21.12.2020, 45311 – MST Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429534?cHash=f95917ee5f851aa7f521e9085ea6813c
Vestník 265/2020, 17.12.2020, 45124 – MST Digitálne mobilné pojazdné RTG III https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429487?cHash=c0cf3cf9da49d558e218accafce3470a
Vestník 265/2020, 17.22.2020, 45121 – MST Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429260?cHash=c4f3cdfe2b0fa839f173c5303cb0f86f
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44822 – MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429261?cHash=4f46d30b7ae8417167c270cd3b629a65
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44821 – MST Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429245?cHash=41f0c37e8a8e461f2603a79fd8078f03
Vestník 262/2020, 14.12.2020, 44823 – MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 – ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/428953?cHash=864657468db08dd752708e8c5a7da68b
Vestník 254/2020, 02.12.2020, 44200 – MST Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/427671?cHash=e109a97f75b510361081c15283817376
Vestník 251/2020, 27.11.2020, 43912 – WYT Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/429244?cHash=8d26638f22dee31be44206e163e16ff1
Vestník 244/2020, 18.11.2020, 43130 – MSS Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/427679?cHash=1276e8bda6d93ee2859ce059658f3f8b
Vestník 236/2020, 05.11.2020, 42208 – MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/427673?cHash=d16aef1184cd24b0c7409689add67945
Vestník 200/2020, 24.09.2020, 33049 – MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 – Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/427254?cHash=456442ee013f3035985d0441802bfed2
Vestník 193/2020, 14.09.2020, 32549 – MST CYTOSTATIKÁ – Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/426970?cHash=ae97efec9940d666cfb30ff9a5c2b683
Vestník 34/2020, 07.02.2020, 9163 – MST RTG pre FNsPBB https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/424978?cHash=a99f16e7fe5a160ae2d8c71b782996a4
Vestník 55/2020, 09.03.2020, 11077-MST KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/425239?cHash=270d79428290487fc088f0cc3b4c9712
Vestník 51/2020, 03.03.2020, 10791 – MST ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM – Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/425045?cHash=b2c733818f03a61c18fd3be24c054ef8
Vestník 16/2020, 24.01.2020, 3689 – MST Novorodenecký servoventilátor v počte 5ks https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/424667?cHash=f7e22e1e59c47ebf91bd6bdd00c14cf0
Vestník 23/2020, 30.01.2020, 5648 – MST Operačný mikroskop pre neurochirurgiu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/424853?cHash=349d80c718a812b8c13feae97498cc8f
Vestník 252/2019, 11.12. 2019, 35055-MST Chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/424169?cHash=9505d2c0e9be7a11c0004ac1605572c5
Vestník 246/2019, 03.12. 2019, 34629-MSP Stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/423904?cHash=e5800d9fe9abf78d67a77b1f5fa548b8
Vestník 237/2019, 20.11. 2019, 33871-WYT Lekárske roztoky https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/423887?cHash=a46e56e00ebc9be9de62423ff323eba8
Vestník 229/2019, 08.11. 2019, 33207-MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/423548?cHash=79b59b3d8eae208eec29ee974c886e9b
Vestník 208/2019, 15.10. 2019, 26942-MST Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/423152?cHash=c5e6d04eb0e7d4e23a372a8291b7abea
Vestník 165/2019, 14.08. 2019, 22866-MST VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/422020?cHash=ead88c210569b35d78c2b7c687bc1b6e
Vestník 158/2019, 05.08. 2019, 21972-MST OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/421779?cHash=a3104395e0db76547169d116ef2ee87c
Vestník 150/2019, 29.07. 2019, 19859-MSP Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1. etapa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/421927?cHash=e006b386850fe85345a0cfaf34c750e0
Vestník 144/2019, 19.07. 2019, 18205-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/421102?cHash=7912fef868fb77a50c913d8b3b837472
Vestník 125/2019,   24.06. 2019, 14914-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/421316?cHash=0f7f38abfc656dc85db6f9d046a44bd5
Vestník 98/2019,    17.05. 2019, 13088-MST LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/420290?cHash=755d6131335ebfb694a653ec005ea989
Vestník 94/2019,            13.05. 2019, 12684-MSP REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/415351?cHash=302aa1116c1c77b73f168ad13882693d
Vestník 61/2019,     27.03. 2019, 5915-MST Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/419980?cHash=f538e428bce447993386fec949818f03
Vestník 53/2019,     15.03. 2019, 5365-MST INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/419704?cHash=bf19a4f7b80241960ef7f0276201a4e8
Vestník 17/2019,    24.01. 2019, 1747-WYP Rekonštrukcia premostení a zábradlí https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/419179?cHash=f3bdb0d959438b74e54a3d739a15b83d