Ukazovatele výkonnosti

Domov / Nemocnica / Otvorená nemocnica / Ukazovatele výkonnosti

Ukazovatele výkonnosti má rozdelené každá klinika/oddelenie v jednotlivom súbore.

Hárky sú rozdelené:

  • medicínske dáta – lôžková starostlivosť
  • medicínske dáta – ambulantná starostlivosť
  • jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)
  • personálne dáta (prepočítané na úväzky)
  • ekonomické dáta

 

V prípade medicínskych dát lôžkovej starostlivosti je potrebné zdôrazniť, že ide o dáta spracované z dávok do zdravotných poisťovní v súlade s pravidlami DRG. Teda, dáta na hárku „Ekonomické dáta“ nekorešpondujú s dátami na hárku „medicínske dáta – lôžková starostlivosť“.

V prípade, že bol pacient počas svojej hospitalizácie hospitalizovaný na viacerých oddeleniach, tak znáša celkové náklady tejto hospitalizácie posledné, t.j. prepúšťajúce oddelenie.

Interná klinika – Interné.xlsx

Ortopedická klinika.xlsx

Onkologická klinika.xlsx

Očná klinika.xlsx

Neurologická klinika.xlsx

Neurochirurgická klinika.xlsx

Neonatologická Klinika.xlsx

Klinika úrazovej chirurgie.xlsx

Klinika transplantačnej chirurgie.xlsx

Klinika plastickej chirurgie.xlsx

Klinika maxilofaciálnej chirurgie.xlsx

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny.xlsx

Interná klinika – Nefrologické transplantácie.xlsx

Interná klinika – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie.xlsx

Interná klinika – Dlhodobochorí.xlsx

Chirurgická klinika.xlsx

Gynekologicko-pôrodnická klinika.xlsx

Dermatovenerologická klinika.xlsx

Algeziologická klinika.xlsx

Urologická klinika.xlsx

Psychiatrická klinika.xlsx