Sťažnosti

Spätná väzba od našich pacientov je pre nás dôležitá. Mrzí nás, ak ste boli s niektorým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici nespokojný. Zároveň však Vašej spätnej väzbe prikladáme plnú vážnosť, pretože nám pomáha odstraňovať nedostatky a zlepšovať sa.

2022

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2022

2021

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2021

2020

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2020