Fakturačné a identifikačné údaje

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  IČO: 00165549

  DIČ: 2021095670

  IČDPH: SK2021095670

  Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990

  Bankové spojenie

  Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava

  IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282

  BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

  Zriadovateľ

  Ministerstvo zdravotníctva SR