Zručnosti podania prvej pomoci nepodceňujeme

  Naši zdravotníci už od februára postupne navštevujú kurz kardiopulmonálnej resuscitácie, aby aj pri náhlych a neočakávaných život ohrozujúcich situáciách boli vždy pripravení.
  Zručnosti podania prvej pomoci nepodceňujeme

  V malých štvorčlenných skupinkách pod dohľadom dvoch profesionálnych inštruktoriek trénujú podanie prvej pomoci.

  Kurz je primárne zameraný na naučenie sa správnej techniky vonkajšej masáže srdca, ktorá je pre prežitie pacienta najzásadnejšia. Účastníci kurzu  sa tiež naučia ako správne nalepiť elektródy automatického externého defibrilátora, ktorý sa nachádza na viacerých miestach v našej nemocnici.

  Nemocnicu každý deň navštívi veľké množstvo pacientov s rôznymi ochoreniami. Naši zdravotníci tak majú o mnoho vyšší predpoklad, že sa  stretnú s pacientom s náhlou zmenou zdravotného stavu a v ohrození života. V takýchto situáciách nesmú naši zdravotníci zaváhať a musia okamžite konať a poskytnúť prvú pomoc. 

  Aj z tohto dôvodu sa na kurze zameriavame na modelovú situáciu z prostredia našej nemocnice, aby všetci vedeli rozpoznať pacienta so zástavou krvného obehu, kam v takomto prípade treba volať a čo robiť, kým prídu kolegovia z kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny.